uponor hygienic drinking water delivery
Inovácia

Riadenie dopytu po vode

Hospodárne využívanie zdroja vody

Voda je životne dôležitá pre ľudí, zvieratá a rastliny. Mnohí ľudia si taktiež vôbec neuvedomujú obmedzenosť jej zdrojov na našej planéte. Voda predstavuje náš najdôležitejší zdroj a v najbližších rokoch sa na ňu bude čoraz viac upriamovať pozornosť. Pre zachovanie života na našej planéte v budúcnosti má preto zásadný význam profesionálne hospodárenie s vodou. Spoločnosť Uponor neustále rozširuje svoje odborné znalosti týkajúce sa pitnej vody. Spolu s našimi partnermi vyvíjame nové technológie v tejto oblasti. Cestu k bezpečnej budúcnosti predstavuje monitorovanie kvality vody a prepojenie Internet of Things s inteligentným monitorovaním a reguláciou dodávok pitnej vody.

uponor smatrix aqua hygienic drinking water delivery

Monitorovanie a znižovanie spotreby vody

Spoločnosť Uponor prináša inovácie nielen v oblasti vývoja produktov, ale pokiaľ ide aj o „Internet of Things“. Náš americký partner Belkin International patrí medzi popredných dodávateľov v oblasti spotrebnej elektroniky, sieťových technológií a inteligentných domácich technológií. Spoločný podnik „Phyn“ združuje kompetencie oboch spoločností. Vyvíjajú systémy na automatické monitorovanie dodávok pitnej vody v budovách. Cieľom je zabrániť únikom a v konečnom dôsledku znížiť spotrebu vody. To vytvára jedinečnú pridanú hodnotu, ktorá je prínosná nielen pre priemysel, ale aj pre spotrebiteľov.
Spoločnosť Uponor prostredníctvom spoločného podniku výrazne rozšírila oblasti svojho doterajšieho pôsobenia. Spoločnosť zároveň zvyšuje svoje kompetencie v oblasti dodávok a hygieny pitnej vody. Po prvýkrát sa Internet of Things spája s inteligentným monitorovaním a kontrolou dodávky pitnej vody. Ide o dôležitý krok v oblasti inteligentných technológií pre domácnosti.

Systém včasného varovania pri únikoch

Vodárenské spoločnosti by mohli predchádzať plytvaniu vodou a stratám vody v priebehu jej prepravy, čím by ušetrili zdroje a peniaze. Včasné varovanie pred únikmi z vodovodného potrubia znižuje škody, a tým napríklad aj výšku poistného. Odborní plánovači by získali prístup k digitálnym údajom zo systémov, ktoré boli nainštalované už pri plánovaní rozmerov systémov pitnej vody. Spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu, by mohli svojim zákazníkom ponúknuť doplnkové monitorovacie služby:

Viac informácií
uponor phyn

Analýza kvality vody v priebehu niekoľkých sekúnd