uponor spolahlive dodanie pitnej vody

Voda – Kvalita života – Efektívnosť – Spoločnosť Uponor pracuje na budúcich riešeniach

Inovácia Uponor

Pitná voda je vzácna na celom svete – spoločnosť Uponor pomáha chrániť tento vzácny zdroj

Akým spôsobom budú spotrebitelia a priemysel používať náš vzácny zdroj vody? V budúcnosti je to hlavná téma. Spoločnosť Uponor sa snaží o udržateľnosť vody a vyvíja inovatívne koncepcie, ktoré umožňujú bezpečné využívanie pitnej vody a jej hospodárnu spotrebu.

Počet obyvateľov miest sa neustále zvyšuje – spoločnosť Uponor sa stará o kvalitu ich života

V husto osídlených oblastiach je mimoriadne dôležité zabezpečiť kvalitu života obyvateľov. Týka sa to všetkých oblastí: Doma, v práci a počas voľného časuPodiel mestského obyvateľstva v priemyselných krajinách
Zdroj: Roland Berger

uponor statistiky

Pohľad do laboratória spoločnosti Uponor, v ktorom vzniká budúcnosť: nápady, výskum, koncepcie

Uponor je inovatívna spoločnosť a ako taká masívne investuje do výskumu a vývoja. Spoločnosť Uponor vedie intenzívny dialóg so svojimi zákazníkmi a partnermi. Zapojte sa do výmeny skúseností. Podeľte sa s nami o svoje želania a skúsenosti. Alebo nám prezraďte, kde vidíte potenciál pre efektívnejšie využitie energie a hygienické hospodárenie s vodou. Spoločne nájdeme riešenia, ktoré budú prínosné aj pre ostatných.

Potrebujeme kreatívne myšlienky, ktoré ďalej rozvinú naše nápady. Spoločnosť Uponor kladie veľký dôraz na dobré vzdelanie a školenie svojich zamestnancov.

Pre zákazníkov a partnerov ponúkame semináre a podujatia týkajúce sa aktuálnych tém dodávok vody, vykurovania a chladenia. Informácie môžete nájsť tu.

uponor unipipe plus inovacia