Udržateľnosť

 • sustainability

Obohatenie života

Udržateľnosť je výraz pre rozvoj a prosperitu celosvetového spoločenstva založená na kombinácii starostlivosti o životné postredie, sociálnom blahobyte a hospodárskom raste.

V Uponor je pre nás dôležité, aby:

• po celom svete naše riešenia obohacovali spôsob života ľudí

• sme vďaka nášmu partnerstvu s odborníkmi vytvorili lepšie prostredie pre život

Pre firmu Uponor bola práve udržateľnosť životne dôležitým faktorom v našom spôsobe práce po mnohé roky. Uponor sa stal vedúcim prispievateľom k tomuto cieľu hlavne vďaka rozvíjaniu inovatívnych a spoľahlivých riešení na zlepšenie ľudského života, a zároveň znižovania dopadov na životné prostredie.

Vízia 2020 pre Uponor je:

Silne sa rozvíjajúca kultúra trvalej udržateľnosti, pričom bude spojená s našimi hodnotami a široko preukázaná akciami v celej našej organizácii, čo prispieva k ziskovému rastu nášho podnikania.

Prostredníctvom našej dôvery v budúcnosť udržateľnosti sme sa zaviazali k:

Silnej integrácii udržateľnosti do nášho firemného myslenia:
Znižovaniu dopadu na životné prostredie:
Obohacovaniu života pomocou našich inovatívnych riešení:
Zapojeniu externých partnerov do našej cesty za rozvojom udržateľnosti:
Corporate mindset teaser

Ak chceme uspieť na našej ceste k budúcnosti trvalej udržateľnosti, sme si vedomí, že je potrebné rozvíjať firemnú kultúru so zapojením všetkých našich zamestnancov.

Environmental mindset teaser

Sme si vedomí toho, že spôsob, akým prevážame zásoby a výrobky na náš trh môže významne prispieť k znižovaniu dopadu na životné prostredie v celkovom životnom cykle budov a stavebníctva.

solutions mindset teaser

Prostredníctvom našich inovatívnych riešení môžeme pomôcť dosahovať nulové  uhlíkové emisie v budovaní pohodlného a zdravého prostredia.

stakeholders teaser

Uvedomujeme si hodnotu spolupráce so všetkými našimi partnermi pre vytvorenie udržateľného spoločenstva pre budúce generácie.

Spĺňanie našich záväzkov:

 • Society
 • Udržateľnosť v myslení
 • Sme si vedomí toho, že musíme vytvoriť silne zamerané myslenie v celej našej organizácii

 • Operations
 • Životné prostredie
 • Riadime všetky naše dodávateľské reťazce pre minimalizáciu dopadu na životné prostredie..

 • Systems
 • Inovatívne riešenia
 • Veríme v riešenia, ktoré prispievajú k nulovému dopadu na životné prostredie.

 • Collaboration
 • Spájanie so spoločnosťou
 • Udržateľnosť začína v našej starostlivosti o ľudí.

Indicators

Náš spôsob

Udržateľnosť je dávny koncept. Pre nás je to prirodzené.

 

Zatvoriť