Spájanie so spoločnosťou

  • Collaboration with Uponor

Prevzatie zodpovednosti

Uvedomujeme si, že iba spojením našich zdrojov s externými partnermi môžeme vytvoriť udržateľné komunity pre budúce generácie. Naše aktivity siahajú od partnerstva s odborníkmi v stavebníctve po spoluprácu s akadémiou. Prostredníctvom realizácie politiky udržateľnosti v stavebníctve máme príležitosť prispieť k udržateľnej výstavbe budov a spojením s akadémiou máme možnosť pomôcť rozvíjať budúcich lídrov v oblasti udržateľnej stavby.

Ochrana našich prírodných zdrojov je zásadná pre faunu a flóru a celú ľudskú spoločnosť. Sme aktívnym partnerom podporujúcim SIWI a Stockholm Water Prize.- osoby, inštitúcie a organizácie vyznamenané výročnou cenou, ktorých práca prispieva k zachovaniu a ochrane vodných zdrojov a k zlepšeniu zdravia obyvateľov planéty a ekosystému, teda spojenie s nimi nám pomáha vytvárať lepšie ľudské postredie.

Na nadnárodnej a miestnej úrovni sme spojení s nespočetným množstvom organizácii s rovnakým poslaním. Tieto siahajú od veľkých pomocných programov ako Make It Right, ktoré stavajú bezpečné, udržateľné a cenovo dostupné domovy pre pracujúce rodiny a riadia svoje úsilie na obnovu New Orleans po hurikáce Katrina, až po malé, zato významné projekty, ako napríklad pomáhanie pri obnove hniezd pre morské orly (Pandion haliaetus) v južnom Fínsku.

Partnerstvo s profesionálmi

Spolupráca a vytváranie partnerstiev je základom nášho prístupu k podpore udržateľnosti v stavebníctve. Touto cestou môžme prispieť k zlepšeniu životného prostredia v procese výstavby, od projektovej dokumentácie po celú dobu až po dokončený projekt.

Pre uľahčenie tejto spolupráce sa aktívne podieľame na kľúčových priemyselných fórach:

Encord logo ENCORD

Sme členom ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and Development) a stojíme po boku významných spoločností v rámci odvetia rozvoja celoeurópskeho konceptu a referenčného rámca pre udržateľnosť v stavebníctve. Čítajte viac na: 
ENCORD - Sustainable Development Charter.

   
Teppfa logo TEPPFA

Ako člen TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association) sme zaviazaní k podpore záujmov priemyslu na európskej úrovni a k sústredeniu sa na problém životného prostredia a rozvoja udržateľnosti. Rovnako sa v Severnej Amerike podieľame na činnosti udržateľnosti so sídlom v USA PPFA na (Plastic and Pipe Fitting Association).

   
Nordic build logo NORDIC BUILT

Nordic Built je škandinávska iniciatíva s cieľom urýchliť rozvoj udržateľných stavebných koncepcií iniciovaných  škandinávskymi ministrami priemyslu a obchodu. Nordic Built program bude poskytovať atraktívne a efektívne arény pre spoluprácu a realizáciu konkrétnych projektov, ktoré ukazujú svetovú škálu riešení. Preto je Uponor jej členom.

   
FIBBC logo Green Building Councils

V niekoľkých krajinách sme členom Green Building Councils, ktoré podporujú postupy udržateľnosti súvisiace so zastavaným prostredím po celom svete.

Zatvoriť