Životné prostredie

 • Uponor Operations

Systém environmentálneho manažérstva

Ochrana životného prostredia je jadrom nášho dodávateľského reťazca.Norma ISO 14001 predstavuje základný súbor štandardov používaných organizáciami pre navrhovanie a vykonávanie účinného systému environmentálneho manažérstva.

  • Udržateľnosť v našej vlastnej prevádzke

  • Udržateľný dodávateľský reťazec presahuje naše vlastné činnosti. Preto očakávame aj od našich dodávateľov, aby dodržiavali zásady ISO 14001 a ISO 9001 a platné právne predpisy v oblasti životného prostredia a v zamestnaneckých vzťahoch.  Naša dohoda o rámci dodávateľov má za cieľ zabezpečiť normy upravujúce kvalitu a spoločenskú zodpovednosť v rámci nášho dodávateľského reťazca.

  • Efektívna spotreba energie a obnoviteľných zdrojov

  • Podľa hodnotení na našich interných prevádzkach, najväčšie dopady na životné prostredie sú výsledkom spotreby energie v našich výrobných závodoch,  dopravy atď. Preto sa snažíme znížiť spotrebu energie, no zároveň zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

  • Aktívne znižovanie oxidu uhličitého

  • Podieľame sa na projekte Carbon Disclosure Project (CDP). Od 2009 meriame naše emisie skleníkových plynov a dopad na zmenu klímy. Rok za rokom sa snažíme zlepšiť mieru emisií ako aj správnosť údajov ohľadne CO2 emisií. Stanovili sme si za cieľ znížiť emisie CO2 o 15% do roku 2015 (základ rok 2009)

  • Odpadové hospodárstvo a recyklácia

  • Odpadové hospodárstvo je cieľom vývoja naších výrobných zariadení. Plast je vysoko recyklovateľný a časť našej prebytočnej produkcie môže byť použitá v iných výrobných procesoch. Navyše časť nášho odpadu môže byť použitá na obnovu energie, čím sa zníži množstvo odpadu na skládkách.
Indicators

Indikátory udržateľnosti

Neustále vyvíjame meranie kľúčových ukazovateľov v oblasti životného prostredia v našej výrobe a  logictických operáciach, zahŕňajúc všetky Uponor jednotky po celom svete.

Zatvoriť