Udržateľnosť v myslení

  • Society

Naše záväzky

Zaviazali sme sa byť rozpoznaní ako vodca udržateľnosti v našom obore a veríme, že spôsob, akým prevádzkujeme náš business je prvoradý. Realizáciou udržateľnosti cez každý aspekt našej práce sme zaviazaní k tomuto cieľu - od našej politiky a managementu po naše najdetailnejšie akcie.

Udržateľnosť začína v našej starostlivosti o ľudí - vrátane nás zamestnancov. Staráme sa o vzájomné blaho a teda aj o budúce generácie. Je nevyhnutné podporovať a rozvíjať kompetencie v našej organizácii.

Dobrým príkladom je nedávna aktualizácia nášho Etického kódexu, aby sa udržateľnosť  uložila ešte hlbšie do nášho firemného myslenia.

Zatvoriť