Uponor vo svete

 • Uponor worldwide
 • Uponor worldwide services

Trhy kde pôsobíme

Spoločnosť Uponor je vedúci poskytovateľ plumbing a indoor climate systémov v Európe a Severnej Amerike a popredný dodávateľ rúrkových systémov v infraštruktúre v Škandinávii. Spoločnosť rástla hlavne na akvizíciách počas periódy rokov a dnes má pobočky vo viac ako 30 krajinách.

Výhoda spoločnosti Uponor oproti konkurencii je v jej širokej geografickej pôsobnosti, dlhodobých skúsenostiach v službách zákazníkom v rezidenčných, komerčných a infraštruktúrnych segmentoch trhu, schopnosti taktiež presne splniť potreby svojich zákazníkov a to profesionálnou formou.

Uponor široká sieť profesionálov dobre rozumie rôznym potrebám zákazníkov a vedia preto poskytnúť riešenia ktoré sú v tomto priemysle jedinečné a na ktoré sa môžu zákazníci spoľahnúť.

  • Neviditeľný komfort - plošné vykurovanie a chladenie

  • Ponúkame širokú škálu riešení sálavého vykurovania a chladenia, ktoré užívateľovi ponúkajú maximálne pohodlie, vysokú energetickú efektívnosť a maximálne možnosti využívať environmentálne neškodné obnoviteľné zdroje energií.

   Spoznajte bližšie
  • Spoľahlivosť a prémiová kvalita – Pripojenie radiátorov a vody

  • Ponúkame zdravotechnické riešenia, ktoré odolávajú účinkom korózie, sú hygienické a flexibilné, ponúkajú v rámci stavebníctva rýchle a efektívne technológie realizácie inštalácie a koncovým užívateľom ponúkajú dlhodobé, zdravé a bezproblémové riešenie.

   Spoznajte bližšie
  • Lokálna distribúcia tepla - hospodárne a spoľahlivé riešenia

  • Moderné riešenia pre lokálnu distribúciu tepla musia spĺňať najprísnejšie požiadavky na bezpečnosť, spoľahlivosť, pevnosť ako aj na efektívnosť.
   Ponúkame predizolované rúrkové systémy pre prívodné siete vykurovania a chladenia. Môžu by použité v rôznych typoch budov, napr. v hotelových komplexoch, priemyselných závodoch a taktiež aj v samostatných rodinných domoch.
   Pomocou nich je možné prepravovať rôzne médiá, ako je studená a teplá voda, potraviny a aj chemikálie.

   Spoznajte bližšie

Partnerstvo s Uponor

Ponúkame globálne skúsenosti, kvalitu, know-how a dlhodobé partnerstvo, z ktorého môžete mať výhody, ako náš partner.

Zatvoriť