Správa a riadenie

  • Management

Výkonný výbor a zodpovednosť jednotlivých členov

Uponor Corporation je vedená na NASDAQ OMX burze cenných papierov v Helsinkách vo Fínsku a z tohto dôvodu materská spoločnosť Uponor Corporation a jej dcérske spoločnosti dodržujú pravidlá a predpisy pre členské spoločnosti. Okrem toho Uponor spĺňa požiadavky tiež Fínskeho Corporate Governance Code vydaného asociáciou Securities Market Association..

 
Spravovanie spoločnosti

Spravovanie spoločnosti Uponor je podrobne opísané v sekcii Corporate governance v sekcii pre Investorov  na tejto web stránke.  Sekcia tiež obsahuje podrobný popis postupov v spoločnosti Uponor pre vnútorné kontroly, riadenie rizík, interný a externý audit a pod.

Corporate governance

Spravovanie spoločnosti

Spravovanie spoločnosti Uponor je podrobne opísané v sekcii Corporate governance v sekcii pre Investorov  na tejto web stránke.  Sekcia tiež obsahuje podrobný popis postupov v spoločnosti Uponor pre vnútorné kontroly, riadenie rizík, interný a externý audit a pod.

Zatvoriť