Vízia a stratégia

  • Vision and strategy people

Vytváranie lepšieho prostredia pre život

Vízia

Cieľom spoločnosti Uponor je zlepšiť podmienky života ľudí produkovaním energeticky efektívnych a bezpečných riešení pre vykurovacie, inštalačné a infraštruktúrne systémy budov, ktoré posúvajú komfort na novú úroveň a pomáhajú pritom šetriť prírodné zdroje.

Stratégia

Stratégia spoločnosti Uponor zahŕňa tri oblasti zamerania: rast, značka a vynikajúca kvalita. Neustály vývoj našej značky a kvality pri výrobe do dnešného dňa posilnilo spoločnosť a vytvorilo solídny základ pre nárast zisku.
Uponor neustále rozširuje pole pôsobnosti v Európe a Severnej Amerike, rovnako ako v nových segmentoch na trhu. Spoločnosť sa zameriava na tie trhy obchodu a geografické oblasti kde môže získať silnú pozíciu na trhu.

Vedúca pozícia na trhu v segmente rodinných domov zabezpečila spoločnosti dobrú platformu pre vstup do segmentu projektov. Práve preto spoločnosť môže skĺbiť svoje pokrokové riešenia a široké odborné znalosti v segmente komerčných budov a verejných sektorov.
Uponor ponúka široký rozsah produktov pre systémy plošného vykurovania a chladenia a pre rozvody vody a vykurovania, plniac pri tom požiadavky profesionálov zo stavebného priemyslu a infraštruktúry.

Uponor values teaser

Naše hodnoty v Uponor vedú našu prácu

Základným kameňom činností v Uponor je pochopenie a napĺňanie potrieb zákazníkov.  Naše hodnoty nás vedú v každodennej pracovnej činnosti, takže môžeme priniesť vysokú hodnotu pre svojich zákazníkov.

Zatvoriť