Právne informácie

Prístupom na Uponor World Wide Web (www) stránky, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, berte prosím na vedomie, že stránky nesmiete používať.

Uponor Corporation vlastní autorské práva na obsah týchto www stránok. Uponor Corporation Vás týmto oprávňuje k tomu, aby ste sa výhradne pre osobné, a v žiadnom prípade nie obchodné účely zhotovovali kópie dokumentov zverejnených na týchto stránkach. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Uponor nesmú byť žiadne materiály prístupné na jej internetových stránkach žiadnym spôsobom uchovávané, distribuované ani prenášané. Jednotlivé položky na našich www stránkach môžu byť subjektom ďalších podmienok.

Táto stránka a jej obsah je poskytovaná ako servis komukoľvek so záujmom o Uponor. Uponor negarantuje, že v ich obsahu sa nevyskytnú chyby alebo, že bude k dispozícii bez výpadkov. Uponor si vyhradzuje právo na úpravu stránok alebo odobrať k nim prístup a to kedykoľvek.

Žiadny druh záruky v súvislosti s obsahom tejto stránky sa neposkytuje. Ani spoločnosť Uponor Corporation ani žiadna zo spoločností skupiny nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vzniknuté použitím alebo nepoužitím tejto služby.

Uponor môže zahrnúť linky na ostatné stránky na Internete. Mali by ste si ich prezrieť a súhlasiť s ich podmienkami pred ich použitím. Uponor nemusí mať kontrolu nad ich obsahom a nenesie žiadnu zodpovednosť za materiál publikovaný na týchto stránkach.
Linky na iné www stránky mimo Uponor-u neznamenajú automaticky, že Uponor súhlasí s ich obsahom, produktami alebo službami na nich uvedenými. Uponor je registrovaná obchodná značka Uponor Corporation. Názvy Uponor produktov sú obchodnou značkou alebo registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Uponor. Iné produkty alebo názvy firiem tu spomenuté môžu byť obchodnými značkami ich príslušných majiteľov.

Žiadne informácie na internetových stránkach Uponor neposkytujú akúkoľvek licenciu alebo právo používať akúkoľvek grafiku týchto stránok bez predchádzajúceho písomného požiadania Uponor alebo tretej strany.

Zatvoriť