Medzinárodné predajné a dodacie podmienky

Medzinárodné predajné a dodacie podmienky je možné stiahnuť na tejto adrese:

 
Uponor International Sales and Delivery terms