Geotermálna energia ako zdroj energie

  • Geothermal energy moisture
  • Geothermal energy

Nezávislosť na energetickej situácii

Geotermálna energia alebo geotermia (grécky geo = Zem, thermo = teplo), je teplo ukryté v prístupnej časti zemskej kôry.  Pojmom geotermia sa označuje ako termálna energia a jej využitie z technického hľadiska, tak vedecký výskum termálneho stavu Zeme.

Geotermickým gradientom, čo je rozdiel teploty medzi povrchom Zeme a zemským jadrom, sa neustále odvádza tepelná energia vo forme tepla z jadra k povrchu Zeme.

Geotermálna energia v hĺbke do 400m môže byť zdrojom energie nielen pre sálavé vykurovanie, ale aj pre sálavé chladenie s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi.  Geotermálnu energiu je možné využívať vo všetkých typoch budov, od rodinných domov až vo veľké administratívne budovy a priemyselné stavby.  Správne fungujúci geotermálny systém nevyžaduje takmer žiadne prevádzkové náklady a má dlhú životnosť.  Aj keď je vstupná investícia o niečo vyššia než u bežného kotla, vďaka nízkym nákladom má investícia do zemného systému kratšiu amortizáciu.

Spojenie geotermálnej energie so sálavým žiaričom predstavuje multifunkčný systém pre vykurovanie a chladenie.  Takéto systémy sú efektívnejšie a ich montáž je v porovnaní s oddelenými systémami vykurovania a chladenia jednoduchšia.  Okrem toho, systémy so sálavým žiaričom využívajú princíp exergie, tj. pracujú na nízkych teplotách pri vykurovaní a na vysokých teplotách pri chladení.  Tak môže tepelné čerpadlo pracovať účinnejšie (v celkovom výkone), čím sa znižuje spotreba energie a aj prevádzkové náklady.

Obnoviteľná a ekologická

Geotermálna energia je využiteľná nepretržite, 24 hodín denne pre vykurovanie a chladenie.

Každé využitie geotermálne energie znižuje emisie skleníkových plynov.

Prečo je geotermálna energia "eco-friendly"?

Obnoviteľná a ekologická
Bezpečná, ovládateľná a všestranná
Má vysoký výkon
Je ekonomická
Renewable

Geotermálna energia je využiteľná nepretržite, 24 hodín denne pre vykurovanie a chladenie.

Každé využitie geotermálne energie znižuje emisie skleníkových plynov.

Safe

Využitie geotermálnej energie je na vysokej technickej úrovni a uplatňuje sa vo vykurovaní a chladení už viac ako 50 rokov.

Geotermálna energia je využiteľná v kombinácii s ďalšími zdrojmi energie.

Sustainable

 

Spĺňa všetky požiadavky systémov vykurovania, chladenia, rozvodov teplej vody a akumulácie energie.  Geotermálna energia je jediný udržateľný zdroj energie schopný pokryť spotrebu pri základnom zaťažení.

economical

Je využiteľná regionálne, je nezávislá na vonkajších dodávateľoch a meniacich sa bankových kurzoch.

Geotermálna energia zvyšuje konkurencieschopnosť v priemysle a tiež má pozitívny vplyv na miestny rozvoj a zamestnanosť.

Vyberte produktovú líniu pre geotermálnu energiu

Uponor Horizontálny kolektor
Uponor Vertikálny kolektor
Uponor Energetický kôš
Uponor Energetická pilóta
Voľné chladenie
Uponor horizontal collector teaser

Tepelné výmenníky, ktoré sú inštalované horizontálne vo vrchných dvoch metroch zeme (povrchové kolektory).  Sú inštalované pri budovách.

Horizontálny kolektor
Uponor vertical collectors teaser

Výmenníky tepla, ktoré sú inštalované vertikálne v zemi. Najčastejšie sa jedná o jeden alebo dva okruhy rúrok inštalované v zemnej hĺbkovej sonde. Iná možnosť je koaxiálne vedenie ako vnútornej a vonkajšej rúrky

Vertikálny kolektor
Uponor energy cages teaser

Výmenníky tepla inštalované vertikálne v zemi v hĺbke do 5 metrov. Jednotlivé okruhy rúrok sú usporiadané špirálovite. Energetické koše sú zvláštnym typom horizontálnych kolektorov.

Energetický kôš
Uponor energy piles teaser

Výmenníky tepla v pilótových základoch inštalované v oblastiach s nedostatočnou zaťažiteľnosťou. Jednotlivé potrubné okruhy alebo skupiny okruhov sú inštalované v pilótových základoch v tvare písmena U, špirály alebo meandra. To je možné realizovať v prefabrikovaných základových pilótach, alebo priamo na stavbe v pripravených vrtoch, ktoré sa následne vyplnia betónom.

Energetická pilóta
Free cooling teaser

Chladenie bez prevádzkových nákladov spočíva v podstate v prepojení systémov geotermálnej energie cez systém čerpadla/výmenníku k sálavému žiariču v podlahe, stene alebo strope a následného využívania nižších teplôt v zemi ku chladeniu budovy. Tento systém nevyžaduje tepelné čerpadlo.

Voľné chladenie
Zatvoriť