Uponor Energetické koše pre geotermálnu energiu

 • Uponor energy cages
 • Uponor energy cage
 • Uponor energy cage transportation
 • Energy cage during installation
 • Diagram energy cage

Pokiaľ nie je k dispozícii dostatočný priestor pre horizontálny kolektor

Pokiaľ nie je k dispozícii dostatočný priestor na horizontálny kolektor a pokiaľ nie sú vzhľadom k vodohospodárskym predpisom možné ani hĺbkové základy, používajú sa energetické koše. Energetický kôš je ekonomicky a energeticky veľmi efektívna alternatíva pre využitie geotermálnej energie. Energetický kôš Uponor je ideálne riešenie pre rodinné domy aj pre viacpodlažné domy a pre stavby určené k podnikaniu, či pre priemyselné priestory.

Energetický kôš Uponor je navrhnutý pre využitie v hĺbke 4-5 metrov. Inštaluje sa pod povrch zeme v hĺbke, ktorú ovplyvňujú sezónne výkyvy teplôt. V lete sa zem nabíja, v zime vybíja. Teplota pôdy je teda stopercentne ovplyvnená klimatickou situáciou. Prirodzená regenenerácia zeme je výsledkom pravidelného slnečného žiarenia a zvlhčovania pôdy dažďom a roztápaním snehu. Hĺbka inštalácie zaručuje veľmi konštantné teploty v rozmedzí 7 - 13°C. Tak je zároveň možné využívať energetický kôš bez akýchkoľvek nákladov ako emitor sálavého chladu s vysokým potenciálom. Takmer stála podzemná teplota je ideálnym zdrojom pre tepelné čerpadlo. Preferované využitie je v rozmedzí do 30kW. Energetický kôš Uponor vyrobený z rúrok PE-Xa s vonkajším priemerom 32mm je kónického tvaru a maximálny priemer má 2,5m. Dostupné sú dve veľkosti o výške 2m alebo 2,7m. Súčasťou je vždy prívodné potrubie v dĺžke 20m (pre výšku 2m) a 25m (pre výšku 2,7m). Rúrky sú podporené 4 podperami z penového polyuretánu, ktoré udržujú požadovanú vzdialenosť medzi rúrkami.

Vďaka kompaktnej veľkosti energetického koša Uponor stačí pre celú inštaláciu o 60% menší priestor v porovnaní s horizontálnym kolektorom. Toto potrubie sa vyrába z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu PE-Xa, ktorý je veľmi plastický a znesie veľké mechanické zaťaženie. Preto inštalácia nevyžaduje piekové alebo štrkové lôžko podľa normy DVGW W 400-2. U pieskového lôžka je nutné použiť štandardné potrubie PE100 nebo PE100-RC.

Uponor energetické koše v skratke

 • Ekonomicky aj energeticky účinné riešenie pre geotermálnu energiu
 • Ideálne riešenie pre rodinné domy aj viacpodlažné budovy
 • Využiteľné pre malé podniky a priemyselné účely
 • Priestorovo nenáročné, intenzívne využíva objem zeminy
 • Nepretržité čerpanie tepla a pasívne chladenie
 • Plytká inštalácia bez zásahu do spodných vôd
 • Bez nutnosti plánovania a nákladných vrtov
 • Rýchla montáž, bezúdržbový systém
Zatvoriť