Uponor Energetické pilóty

 • Uponor energy piles
 • Diagram energy pile

Riešenie pre prenos zaťaženia a energie

Energetické pilóty sú tepelne aktívne základové pilóty. Ich primárna funkcia je prenášať zaťaženie budovy do zeme. Druhotne je možné pilóty využívať ako médium na prenos geotermálnej energie. Na rozdiel od iných systémov pre geotermálnu energiu, energetické pilóty môžu byť využité pre základnú tepelnú záťaž. Špičkové zaťaženie je v prípade potreby nutné pokryť prídavným zdrojom vykurovania. Pokiaľ stavba vyžaduje základové pilóty, je možná ich tepelná aktivácia. Systém energetických pilót je možné prevádzkovať ako alternatívne energetický zásobník, ktorý systematicky sezónne strieda funkciu vykurovania a chladenia. Teplotná rovnováha energetických pilót je dosiahnuteľná udržateľne stabilným spôsobom. Pri dlhodobom dosiahnutí teplotnej rovnováhy je termálna interferencia susediacich energetických pilót minimálna. Veľké statické zaťaženie neodbornou manipuláciou mechanizmami v okolí pilot počas inštalácie by mohlo poškodiť rúrkový systém a to by mohlo narušiť aktiváciu pilót. Ohrozené sú tiež pripojovacie rúrky inštalované priamo na stenách budovy. Preto Uponor vybavuje základové pilóty rúrkami PE-Xa. Tie sa vyrábajú z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu PE-Xa, ktorý je veľmi plastický a znáša veľké mechanické zaťaženie. Inštalácia rúrok Uponor PE-Xa minimalizuje riziko šírenia prasklín v rurkach a tým chráni pilóty.

Existuje niekoľko typov základových pilót

 • Vŕtané pilóty (duté točené pilóty)
 • Duté točené pilóty
 • Razené pilóty z masívneho betónu
 • Prefabrikované betónové pilóty
 • Betónové pilóty odliate na mieste
 • Steny v štrbinách

Rúrky majú najbežnejšie rozmery 20x2,0mm alebo 25x2,3mm. Priemer základových pilót sa môže líšiť podľa typu budovy, rovnako aj počet rúrkových okruhov v jednotlivých pilótach. Inštalácia má rôzne varianty, napríklad meandrovité usporiadanie, paralelné slučky, krížené slučky, špirály (viď obrázok zľava doprava).

Energy pile meander shape       Energy pile parallel pipe loops       Energy pile loops crosswise        Energy pile spirals

Prívod a spiatočka by sa mali v hlavici pilóty schádzať v rozdeľovači zberači v tvare písmena Y alebo T a napájať sa s ostatnými pilótami do hlavného rozdeľovača. Je nutné izolovať aspoň spiatočku, aby nedochádzalo k stratám získanej tepelnej energie z pilót. Jednotlivé sekcie potrubia sú prepojené vonku v šachte alebo dnu v budove. Inštalácia v interiéri vyžaduje izoláciu rozdeľovača kvôli kondenzácii.

Dĺžka a priemer energetických pilót závisí na požadovanom statickom zaťažení, ktoré je treba preniesť. Tieto údaje poskytne statik. Komplexnosť stavby energetických pilót vyžaduje aj účasť projektanta, špecialistu na geotermálnu energiu. Fundovaná projektová dokumentácia si vyžaduje detailnú simuláciu dlhodobého správania zeme pred stavbou a po stavbe, účinku interakcie pilót a testovanie tepelnej odozvy. Všetky potrebné komponenty pre vybavenie týchto energetických pilót, ako napr. pripojovacie rúrky, rozdeľovače, šachty a príslušenstvo sú k dispozícii v Uponor.

Uponor Energetické pilóty v skratke

 • Nízke dodatočné investície v prípade plánovaných základových pilót
 • Vhodné pre bežné zaťaženie
 • Použiteľné u všetkých hĺbkových základov
 • Ideálne riešenie pre rezidenčné aj nerezidenčné budovy
Zatvoriť