Uponor Horizontálne kolektory pre využitie geotermálnej energie

  • Uponor horizontal collector graphic
  • Uponor horizontal collector
  • Diagram horizontal collector

Ideálne riešenie pre rodinné domy a menšie priemyselné stavby

Horizontálne kolektory sú zemné kolektory tepla, ktoré sú inštalované vo vrchných dvoch metroch zeme.  Vo väčšine prípadov sa používajú pre 1 alebo 2 rodinné domy, ako aj pre malé priemyselné aplikácie.  Významným prínosom horizontálnych kolektorov sú nízke investície a relatívne vysoké sezónne výkonové číslo (seasonal performance factor).  Horizontálny kolektor je variant s najnižšími nákladmi v porovnaní so všetkými ostatnými zemnými energetickými systémami.

V závislosti od príslušných požiadaviek, individuálne slučky potrubí sú položené vo vzdialenosti 0,5 až 0,8 m (pri dimenzii rúrky 40 mm je to 1,2 až 1,5 m) podobne ako u podlahového vykurovania.  Prívod a spiatočka každej slučky sú spojené v rozdeľovači a smerované do tepelného čerpadla.

Priame slnečné žiarenie, ako aj nepriame slnečné žiarenie (aj vietor, dážď, topiaci sa sneh) sú najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce tento pozemný energetický systém z dôvodu malej hĺbky inštalácie.  V zimnom období, keď prijímanie solárnej energie je znížené, systém potrebuje najvyšší výkon, z letnom období naopak.  Vlhkosť pôdy tvorená prírodnými podzemnými vodami, dažďom alebo topiacim snehom, je veľmi dôležitá.  S cieľom umožniť horizontálnemu kolektoru využiť skladovaciu kapacitu, je nutné, aby horná hrana kolektora (ktorý môže mať akýkoľvek tvar) bola umiestnená pod prirodzenou hĺbkou mrznutia.  Vyhnite sa zastavaniu a utesneniu nad oblasťou kolektora pre zabezpečenie vlhkosti do pôdy.

Uponor zemný kolektor je tvorený slučkami z rúrok  Uponor PE-Xa vhodných pre geotermálnu energiu.  Tieto rúrky sú vyrobené z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu PE-Xa, sú veľmi tvárne a môžu byť vystavené vysokému mechanickému namáhaniu.  Preto môžu byť inštalované bez pieskového alebo štrkového lôžka (podľa nemeckej normy DVGW W 400-2).  Výkopová zemina môže byť použitá následne pre zásypy.  To šetrí čas aj peniaze.

Tepelná vodivosť piesku nie je taká dobrá ako u iného pôdneho materiálu.  Vo väčšine prípadov nie je schopný uložiť vodu alebo vlhkosť rovnakým spôsobom ako iné materiály.  Preto jeho výkonnosť klesá.  Vzhľadom k tomu, že rúrky Uponor PE-Xa nevyžadujú pieskové lôžko, potrebná plocha kolektorov je menšia, rovnako ako aj dĺžka rúrok.  Pri pieskovom lôžku sa používajú štandardné rúrky PE100 alebo PE100-RC.

 

Uponor Horizontálne kolektory v skratke

  • Jednoduchá inštalácia
  • Porovnateľne nízke investičné náklady
  • Dobrý sezónny výkonový faktor
  • Plytká hĺbka inštalácie bez vplyvu na hydrologickú rovnováhu
  • Ideálne riešenie pre rodinné domy a bytové domy, rovnako ako aj malé komerčné a priemyselné aplikácie
Zatvoriť