Uponor vertikálne kolektory pre využitie geotermálnej energie

  • Uponor vertical collectors
  • Diagram vertical collector

Riešenie pre všetky druhy povrchov zeme

Vertikálny kolektor je najobľúbenejším systémom pre využitie zemnej energie. Je možné ho nainštalovať vo všetkých druhoch pôd a má zo všetkých systémov najnižšie nároky na priestor. Dostupné teplo zo zeme bude s tepelným čerpadlom zvýšené na teplotu vhodnú pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Vertikálne kolektory sa dajú využiť aj pre pasívne (bezplatné) a aktívne chladenie v lete. To je jeden z hlavných prínosov v porovnaní s ostatnými systémami pre zemnú energiu.

Vertikálny kolektor je zo všetkých riešení využívajúcich zemnú energiu najnákladnejší. Vyššie náklady sú však vyvážené výhodami. Vertikálny kolektor sa dá využiť do rodinných domov, cez administratívne budovy až po priemyselné stavby.

Vertikálny kolektor Uponor tvorí jedno paralelné potrubie PEX100 v tvare písmena U. V rúrke cirkuluje výhrevná kvapalina, ktorú tvorí zmes vody a nemrznúceho média. Táto kvapalina získava teplo zo zeme, prevádza ho na výparník tepelného čerpadla a ochladené médium odchádza späť do vertikálneho kolektora. Energie čerpaná zo zeme získava ďalšiu teplotu v tepelnom čerpadle až na hodnotu požadovanú vo vykurovacom systéme. Vertikálny kolektor Uponor by mohol mať dĺžku až 250 metrov a bude dodaný na stavbu ako prefabrikát po tlakových skúškach.

Vrtné zariadenie je normálne inštalované na podvozku a nepotrebuje veľký priestor. Tieto úkony a celá inštalácia budú špecifikované a prevedené odbornou firmou.

Po dokončení vrtu musí byť vertikálny kolektor ešte pred inštaláciou naplnený vodou, aby sa zabránilo jeho samovoľnému posuvu nahor. Obvykle sa používajú ešte prídavné závažia na spodnú časť sondy. Je potrebné ich započítať do výpočtu celkovej dĺžky vrtu. Pokiaľ je nutné opätovné zasypanie vrtu, je potrebné použiť ako výplň tepelne spracovaný materiál. Aby sa predišlo vzniku dutín, je nutné previesť zalievanie pod tlakom plniacim a injektážnym potrubím a to vždy zdola nahor.

Plochu nad vertikálnym kolektorom je možné zastavať alebo inak využiť, pretože vertikálny kolektor pracuje v hĺbke, ktorú významne neovplyvňuje dážď ani slnečné žiarenie. Normálne je vertikálny kolektor napojený priamo na tepelné čerpadlo. Pokiaľ je potreba viac okruhov, mal by sa použiť rozdeľovač a zberač. Ten je možné umiestniť mimo budovu do komory alebo v budove. Pokiaľ je umiestnený v budove, je nutné ju z dôvodu kondenzácie izolovať.

Pokiaľ je spotreba tepla vyššia než 30 kW, je inštalácia zložitejšia a vyžaduje detailné plány na základe testov a simulácií termálnej reakcie.

Uponor Vertikálne kolektory v skratke

  • Priestorovo úsporná inštalácia v porovnaní s inými systémami pre geotermálnu energiu
  • Inštalácia je možná s rôznymi podpovrchovými materiálmi
  • Možnosť aktívneho aj pasívneho chladenia a vykurovania
  • Ideálne riešenie pre rezidenčné domy aj nebytové budovy
Zatvoriť