Uponor Smatrix ledningsført teknologi

Riadenie teploty v miestnostiach

Ovládanie teploty v jednotlivých miestnostiach káblovým pripojením s 24 V napätím.