Uponor Smatrix ledningsført teknologi

Riadenie teploty v miestnostiach

Ovládanie teploty v jednotlivých miestnostiach káblovým pripojením s 24 V napätím.

Bezpečné káblové vedenie s technológiou s nízkym napätím

Káblový systém ovládanie teploty v jednotlivých miestnostiach Uponor (24 V) ponúka 6 typov snímačov miestnosti, 2 regulátory a voliteľný časovač. Regulátor ovláda termopohony TA 24/ AR 24, keď snímač miestnosti zaznamená požiadavku na vykurovanie alebo chladenie. K regulátoru možno prostredníctvom nepolarizovaného (a teda nereverzibilného) nízkonapäťového vedenia (6 až 12 V) pripojiť rôzne typy snímačov miestností Uponor. V závislosti od veľkosti nehnuteľnosti a požiadavky sa použije 6-kanálový (C-33) alebo 12-kanálový modul regulácie (C-35).

K 12-kanálovému regulátoru možno pripojiť maximálne 12 priestorových termostatov a 14 termopohonov TA 24, ako aj voliteľný časovač I-36. Okrem toho 12-kanálový regulátor umožňuje prepínať medzi vykurovaním a chladením pomocou externého signálu. Rozloženie vnútorného obvodu regulátorov umožňuje kombinovať viacero termopohonov so snímačom miestnosti bez potreby mostíkov. Snímače miestností, termopohony a časovače sú k regulátoru pripojené pomocou jednoducho inštalovateľných svorkovnicových svoriek.
uponor wired controls 24v

Výhody:

  • Finančne nenáročné a spoľahlivé káblové rozvody snímačov miestnosti
  • Voľba šiestich snímačov miestnosti (povrchové a pod omietkou)  
  • Nastavenia žiadanej hodnoty môžu byť obmedzené
  • Možno použiť na sálavé vykurovanie alebo chladenie
  • Voliteľné pripojenie SMS
  • V niektorých prípadoch sú k dispozícii pripojenia pre podlahové snímače