Modulárny lisovací systém

Vaša práca hotová rýchlejšie, ľahšie a flexibilnejšie

Pripojenie iba v piatich krokoch:

Je to naozaj jednoduché pracovať s Uponor MLCP Riser systémom. Jeho modularita znamená, že vždy nasleduje tých istých 5 krokov pri pripojovaní rúrok, pričom samotné lisovanie ktoré potrebujete je možné vykonať na pracovnom stole a nie je potrebné ho realizovať vo výškach (pod stropom) kde je manipulácia s lisovacím náradím obtiažna (tak ako pri bežných systémoch).

Krok 1

Odrežte a zakalibrujte MLC rúrku a vložte ju do Uponor Riser lisovacieho adaptéra.

 

Krok 2

Zalisujte spoj s Uponor lisovacím nástrojom

Krok 3

Vložte lisovací adaptér do spodnej časti tela fitingu

Krok 4

Do otvoru hlavnej časti spojky zasuňte poistný kolík.

Step 5

Koniec poistného kolíka zacvaknite do hlavnej časti spojky.
Zatvoriť