uponor hygienic drinking water delivery

Produkty

Rozvody pitnej vody s Uponor potrubím a tvarovkami

Pitná voda znamená život, žite s Uponor potrubím a Uponor tvarovkami

Vodu potrebujú všetci: Rastliny, zvieratá a samozrejme tiež ľudia. Priemerne obyvateľ rodinného domu spotrebuje za deň zhruba 250 litrov pitnej vody.

Preto sú hygienicky nezávadné rozvody pitnej vody z hľadiska zdravia i kvality života úplne nevyhnutnými. Infraštruktúra rozvodov je často vo veľmi zlom stave a je potrebné ju vylepšiť. Spoločnosť Uponor ponúka bezpečné a spoľahlivé riešenie hygienickej nezávadnosti v budovách - pomocou Uponor potrubia a Uponor tvaroviek.

 

Systémy pre pitnú vodu, hygienická nezávadnosť pitnej vody

Uponor potrubia a Uponor tvarovky spĺňajú slovenské normy

Takéto požiadavky napríklad stanovuje vyhláška. Napríklad 247/2017 "Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou".

Najdôležitejšie body sú:

 • Nízky obsah vody
 • Prevádzka bez stagnácie
 • Pravidelná výmena vody vo vodovodnom systéme

 

multilayer pipe system

Výhody použitia Uponor potrubia a Uponor tvarovek

Riešenia pre komerčné budovy
 • Optimálna hygiena
 • Dodržuje nariadenia o pitnej vode
 • Menej tvaroviek
 • Optimalizácia tlakových strát

 

Riešenia pre obytné budovy
 • Hygienicky bezpečné použitie pitnej vody
 • Ochrana proti zvuku
 • Stály prietok vody
 • Pohodlné použitie

 

Více informací o hygieně zajištěné pomocí Uponor vodovodních systémů

16B74037FC3D4C79A6DC46421BC65E46

Uni Pipe Plus

Marketingová brožúra.

PDF 785.57kB