Dostava pitke vodde
Produkty

Zásobovanie pitnou vodou

Pitná voda je život

Každý potrebuje vodu: Rastliny, zvieratá a samozrejme aj ľudia. Priemerná osoba v domácnosti spotrebuje denne približne 250 litrov pitnej vody. Preto je hygienické zásobovanie pitnou vodou kľúčové pre naše zdravie a kvalitu nášho života. Infraštruktúra zásobovania je často v zlom stave a je potrebné ju zrekonštruovať. Spoločnosť Uponor ponúka bezpečné a spoľahlivé riešenia na zaistenie hygienicky bezchybného zásobovania budovy.

Systémy pitnej vody a hygiena pitnej vody

Zásobovanie hygienicky čistou pitnou vodou je obzvlášť dôležité v obytnej budove, ako aj v komerčných a verejných budovách, ako sú hotely, domovy sociálnej starostlivosti, nemocnice a športové zariadenia. Stavitelia, prenajímatelia a prevádzkovatelia sú zodpovední za hygienu pitnej vody a zaistenie, že ich zásobovanie pitnou vodou spĺňa zákonom stanovené požiadavky. Napríklad v Nemecku tieto požiadavky spravujú usmernenia smernice VDI/DVGW „Hygiena pri zásobovaní pitnou vodou“.

Požiadavky na návrh, montáž, prevádzku a údržbu.“ Toto sú najdôležitejšie body:

● Nízky objem vody
● Prevádzka bez stagnácie
● Pravidelná výmena vody v systéme pitnej vody

Rodinné domy

Kompozitné potrubie Uponor predstavuje hygienický rad riešení inštalácie.

Pozrite si video o tom, prečo spoločnosť Uponor odporúča takzvanú „okruhová inštalácia“. Ide o najbezpečnejší typ inštalácie (v porovnaní s T-kusovou inštaláciou alebo sériovou inštaláciou) z hľadiska splnenia požiadaviek na hygienu.