Dostava pitke vodde

Produkty

Zásobovanie pitnou vodou

Pitná voda je život

Každý potrebuje vodu: Rastliny, zvieratá a samozrejme aj ľudia. Priemerná osoba v domácnosti spotrebuje denne približne 250 litrov pitnej vody. Preto je hygienické zásobovanie pitnou vodou kľúčové pre naše zdravie a kvalitu nášho života. Infraštruktúra zásobovania je často v zlom stave a je potrebné ju zrekonštruovať. Spoločnosť Uponor ponúka bezpečné a spoľahlivé riešenia na zaistenie hygienicky bezchybného zásobovania budovy.

Systémy pitnej vody a hygiena pitnej vody

Zásobovanie hygienicky čistou pitnou vodou je obzvlášť dôležité v obytnej budove, ako aj v komerčných a verejných budovách, ako sú hotely, domovy sociálnej starostlivosti, nemocnice a športové zariadenia. Stavitelia, prenajímatelia a prevádzkovatelia sú zodpovední za hygienu pitnej vody a zaistenie, že ich zásobovanie pitnou vodou spĺňa zákonom stanovené požiadavky. Napríklad v Nemecku tieto požiadavky spravujú usmernenia smernice VDI/DVGW „Hygiena pri zásobovaní pitnou vodou“.

Požiadavky na návrh, montáž, prevádzku a údržbu.“ Toto sú najdôležitejšie body:

● Nízky objem vody
● Prevádzka bez stagnácie
● Pravidelná výmena vody v systéme pitnej vody

Rodinné domy

Kompozitné potrubie Uponor predstavuje hygienický rad riešení inštalácie.

Pozrite si video o tom, prečo spoločnosť Uponor odporúča takzvanú „okruhovú inštaláciu“. Ide o najbezpečnejší typ inštalácie (v porovnaní s T-kusovou inštaláciou alebo sériovou inštaláciou) z hľadiska splnenia požiadaviek na hygienu.

 

Profitujete z riešení spoločnosti Uponor

Riešenia pre komerčné budovy
uponor loop through circle installation

Výhody okruhovej inštalácie

Hotely, domovy sociálnej starostlivosti a nemocnice sú pod obzvlášť prísnym dohľadom štátnych orgánov hygieny. Vykonávajú pravidelné vzorkovanie systémov inštalácií v súlade s vyhláškou o pitnej vode s cieľom zaistiť používanie hygienicky bezpečnej pitnej vody. Prevádzkovatelia systému sú zodpovední za zaistenie dodávok hygienicky bezpečnej pitnej vody.
Expertíza špecialistu je potrebná, keď je používanie vody často prerušované. Napríklad hygienický splachovací systém Uponor Smatrix Aqua PLUS zaručuje pravidelnú a bezpečnú výmenu vody v súlade s vyhláškou o pitnej vode.

Riešenia pre obytné budovy
uponor circle installation

Riešenia pre obytné budovy

Vyhláška o pitnej vode vyžaduje, aby prenajímatelia pravidelne kontrolovali výskyt baktérie Legionella v potrubiach. Baktérie Legionella prosperujú v potrubiach teplej a studenej vody z dôvodu stagnácie a neudržiavania teploty v rozsahu od 25 do 50 °C.
Systémom pitnej vody pomáhajú prietokové uhly v tvare písmena U, ktoré sa používajú v bode napojenia vodovodu. Týmto sa spoľahlivo predchádza oblastiam stagnácie. Jednotlivé potrubia v podlahe, ktoré zásobujú teplou vodou s objemom vody viac ako 3 litre, musia byť podľa listu W551 normy DVGW [Nemecká technická a vedecká asociácia pre plyn a vodu] vybavené cirkuláciou až po bod extrakcie. To však spôsobuje problémy v prípade inštalácií studenej vody. Duté priestory pri inštalácii v prednej stene sa môžu napríklad zahrievať. Aj pri uzavretej „cirkulácii“ tak môže dochádzať k neželanému ohrievaniu pitnej vody v potrubiach, ktoré prepravujú studenú vodu a studenú vodu v zariadení. Okruhová inštalácia na podlahe pomáha zabrániť tomuto javu.