Najčastejšie otázky ohľadom Uponor Smatrix Pulse (FAQ)

Najčastejšie otázky ohľadom Uponor Smatrix Pulse

Uvedenie do prevádzky

Kde môžem nájsť inštalačné a prevádzkové manuály?

Inštalačné a prevádzkové manuály v rôznych jazykoch (vrátane slovenčiny) nájdete na týchto stránkach: https://smatrixpulse-support.uponor.com/ alebo v download centre.

 

Kde môžem nájsť príklady inštalačného videa?

Pozrite si videá na našom kanáli YouTube >>

 

Čo potrebujem k inštalácii systému?

Pre inštaláciu plne funkčného systému (pripojenie aplikácie cez komunikačný modul) potrebujete:
- mobilné zariadenia (smartphone / tablet),
- aplikáciu Uponor Smatrix Pulse nainštalovanú v mobilnom zariadení.

Inštalačné a prevádzkové manuály v rôznych jazykoch (vrátane slovenčiny) nájdete na týchto stránkach: https://smatrixpulse-support.uponor.com/ alebo v download centre.

Systém je možné nainštalovať aj pomocou priloženej dokumentácie, bez nainštalovanej aplikácie. Týmto spôsobom však sprevádzkujete len základné funkcie.
Aplikáciu Uponor Smatrix Pulse (potrebujete mobilné zariadenia - smartphone alebo tablet) možno použiť pre prístup k sprievodcovi inštaláciou krok za krokom.

 

Často inštalujem produkt s rovnakým nastavením. Môžem teda skopírovať konfiguráciu zo systému s rovnakým nastavením?

Bohužiaľ kopírovanie konfigurácie nie je podporované.

V porovnaní so staršími systémami použitie sprievodcu v aplikácii Uponor Smatrix Pulse proces inštalácie výrazne urýchli. 

 

Môžu byť moje údaje poskytnuté tretej strane?

Nie, spoločnosť Uponor uchováva Vaše osobné údaje utajené a neposiela ich žiadnym tretím stranám. Riadime sa zmluvou EULA. 

 

 

Môže byť komunikačný modul nainštalovaný vo vnútri alebo mimo skrinky podlahového vykurovania?

Komunikačný modul systému Uponor Smatrix Pulse s pripojením Wi-Fi odporúčame inštalovať mimo skrinky podlahového vykurovania.
Naopak pre systém Uponor Smatrix Base Pulse s pripojeným Ethernet káblom k routeru je možné komunikačný modul inštalovať vo vnútri skrinky podlahového vykurovania.

 

Čo systém ponúka? Aké sú jeho základné funkcie?

Uponor Smatrix je systém zónovej regulácie podlahového vykurovania a chladenia. Pomocou systémových komponentov môžete regulovať teplotu pre každú miestnosť samostatne. Systém je komfortný, užívateľsky prívetivý a jednoducho sa ovláda.

Uponor Smatrix využíva modulárnosť v spôsobe zapojenia komponentov a zahŕňa zónový regulátor, komunikačný modul (voliteľný), rozširujúci modul (voliteľný), termostaty a termopohony. V momente, keď termostat vyšle novú požiadavku na vykurovanie alebo chladenie, zapojovacia jednotka vydá pokyn pre zmenu polohy termo-pohonu.

Pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse môžete ľahko ovládať a optimalizovať tak nastavenie systému (až pre 4 zónové regulátory). Pre možnosť vzdialeného prístupu slúži komunikačný modul. Systém Uponor Smatrix je možné prevádzkovať tiež bez komunikačného modulu, avšak s obmedzenými funkciami.  

 

Kde si môžem stiahnuť aplikáciu Uponor Smatrix Pulse?

Aplikáciu Uponor Smatrix Pulse si môžete stiahnuť tu (v tejto chvíli dostupná iba v anglickej verzii):

app store

                 

google play

 

Funkčnosť

Čo systém ponúka? Aké sú jeho základné funkcie?

Uponor Smatrix je systém zónovej regulácie podlahového vykurovania a chladenia. Pomocou systémových komponentov môžete regulovať teplotu pre každú miestnosť samostatne. Systém je komfortný, užívateľsky prívetivý a jednoducho sa ovláda.

Uponor Smatrix využíva modulárnosť v spôsobe zapojenia komponentov a zahŕňa zónový regulátor, komunikačný modul (voliteľný), rozširujúci modul (voliteľný), termostaty a termopohony. V momente, keď termostat vyšle novú požiadavku na vykurovanie alebo chladenie, zapojovacia jednotka vydá pokyn pre zmenu polohy termo-pohonu.

Pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse môžete ľahko ovládať a optimalizovať tak nastavenie systému (až pre 4 zónové regulátory). Pre možnosť vzdialeného prístupu slúži komunikačný modul. Systém Uponor Smatrix je možné prevádzkovať tiež bez komunikačného modulu, avšak s obmedzenými funkciami.

 

Môžem pomocou Uponor Smatrix Pulse ušetriť náklady a zároveň znížiť spotrebu energie?

Uponor Smatrix Pulse je spoľahlivý a efektívny systém, ktorý využíva algoritmus podľa certifikácie Eubac. Systém je na trhu veľmi rozšírený a používa sa v stovkách tisíc inštalácií po celom svete.
Možnosť vzdialeného prístupu poskytuje najefektívnejšie využitie systému.


Bude systém funkčný aj bez komunikačného modulu?

Áno, regulácia bude funkčná aj bez komunikačného modulu.
Takáto konfigurácia má však obmedzené funkcie, čo znamená, že nemá prístup k aplikácii Uponor Smatrix Pulse a softvér nie je možné aktualizovať.

 

Bude systém funkčný s komunikačným modulom a aplikáciou Uponor Smatrix Pulse, ale bez pripojenia k internetu?

Áno, systém funguje aj bez pripojenia k internetu.
Možno ho ovládať pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse a miestneho pripojenia (Domáca sieť), nebudete však môcť využiť funkcie vzdialeného prístupu.

Takáto konfigurácia má obmedzený rozsah funkcií. Fungovať nebudú:
- Vzdialený prístup,
- aktualizácie softvéru,
- plánovanie Doma a Mimo domova,
- zoznam kriviek systémových veličin,
- diagnostika systému,
- integrácia hlasového ovládania,
- história alarmov,
- notifikácia.

 

Aké sú výhody pripojenia k Uponor Cloudu?

Hlavné výhody pripojenia k Uponor Cloudu sú: 
- Vzdialený prístup,
- aktualizácie softvéru,
-  plánovanie Doma a Mimo domova,
- zoznam kriviek systémových veličin,
- diagnostika systému,
- integrácia hlasového ovládania,
- história alarmov,
- notifikácia.

Navyše môžete povoliť vzdialený prístup aj pre inštalatéra alebo technickú podporu od spoločnosti Uponor - ušetríte ako čas, tak náklady.

 

Podporuje systém prepojenia s Amazon Alexou alebo Google Home?

Áno, podporuje.
Prepojenie nastavíte jednoducho pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse.

 

Sú moje údaje a ďalšie dáta v bezpečí?

Uponor Cloud je hostovaný pomocou jednej z najväčších a najbezpečnejších platforiem webovej infraštruktúru, ktorá zaisťuje všetky výhody a bezpečnosť.

 

Môžem svoj súčasný systém Uponor Smatrix aktualizovať na Uponor Smatrix Pulse?

Áno a veľmi ľahko. Stačí nahradiť existujúci Uponor Smatrix zónový regulátor novým Uponor Smatrix Pulse s doplnením komunikačného modulu.
Všetky Uponor Smatrix termostaty sú plne kompatibilné s novými zónovými regulátormi Uponor Smatrix Pulse. Stačí ich len zaregistrovať k novému regulátoru.

 

Aký typ termostatov môžem v systéme použiť?

Použiť môžete akékoľvek termostaty Uponor Smatrix, drôtové i bezdrôtové. (Poznámka: V jednom systéme nemožno kombinovať zároveň drôtové, aj bezdrôtové termostaty).

Akým spôsobom sú termostaty pripojené?

Termostaty Wave využívajú rádiový signál v GHz.
Termostaty Base využívajú komunikáciu po zbernici Modbus.
Obidva typy termostatov, ako Wave, tak aj Base, využívajú na registráciu tlačidla. 

 

Aké systémy  vykurovania / chladenia je možné pripojiť k Uponor Smatrix Pulse?

Uponor Smatrix Wave Pulse
Vykurovacie systémy: teplovodné podlahové vykurovanie, radiátorové vykurovanie (termostatické hlavice) alebo elektricképodlahové vykurovanie.
Chladiace systémy:
- podlahové chladenie,
- fan-coilové chladenie,
- stropné chladenie (2-rúrkové alebo 4-rúrkové).

Uponor Smatrix Base Pulse
Vykurovacie systémy: teplovodné podlahové vykurovanie aleno elektrické podlahové vykurovania.
Chladiace systémy:
- Podlahové chladenie,
- stropné chladenie (2-rúrkové alebo 4-rúrkové).

 

Môžem systém nainštalovať pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse a komunikačný modul neskôr odobrať?

Nie. Väčšina nastavení je uložená práve v komunikačnom module a pri odobratí sa stratia nastavenie systému.

 

 

Aká je údržba a servis systému?

Zónový regulátor Uponor Smatrix nevyžaduje okrem čistenia žiadnu špeciálnu údržbu. Na čistenie komponentov použite suchú mäkkú handričku.

Automatická testovacia prevádzka
Regulácia je vybavená funkciou automatickej prevádzky skúšobného obehu. Funkcia má zabrániť tomu, aby sa čerpadlo a termo-pohony zablokovali kvôli nečinnosti.

Pohotovostný režim
Ak termostat nefunguje alebo sa nedá detekovať, regulátor sa prepne do pohotovostného režimu, aby udržiaval v miestnosti teplotu (len režim vykurovania), kým sa problém nevyrieši.

 

Prečo potrebujem vytvoriť účet?

Účet možno vytvoriť počas inštalácie a udeľuje právo používať internetovú službu poskytovateľa. Rozlišujeme 2 typy účtov:

UPONOR účet
Účet je nevyhnutný pre pripojenie regulátora Uponor Smatrix Pulse k internetu. Aktivuje celý rad funkcií, napríklad vzdialený prístup alebo aktualizáciu softvéru.

Amazon Alexa účet
Ak chcete používať hlasové ovládanie Amazon Alexa, je nevyhnutné vytvoriť si účet Amazon Alexa. Až potom môžete aktivovať ďalšie možnosti, tzv. Skills Uponor Smatrix Pulse. Aj pre tento účel budete potrebovať Uponor účet.

 

Ako mám postupovať, ak sa zmení moje Wi-Fi pripojenie (zmena routeru, heslá atď.)?

Ak potrebujete znova pripojiť Váš systém Uponor Smatrix Pulse k bezdrôtovému internetu (WiFi), zapnite si prosím svoju aplikáciu Uponor Smatrix Pulse a v nastavení siete alebo chybového hlásenia o prerušení sieťového pripojenia stlačte prosím tlačidlo "Reštartovať pripojenia" (Reset Connection).

 

Čo je to záznam a analýza kriviek systémových veličín v aplikácii Uponor Smatrix Pulse? A ako ich môžem využiť?

Záznam kriviek systémových vyličín poskytuje prehľad o tom, ako systém funguje.
Ukazujú teplotu a faktor ich využitia za posledných 7 dní pomocou diagramov.

- Diagram zobrazí teplotu v miestnosti a nastavenú teplotu. Ak je k dispozícii vonkajší snímač, zobrazí aj vonkajšiu teplotu, poprípade vlhkosť (ak je k dispozícii).
- Diagram zobrazí faktor využitia pre každú miestnosť za minulý týždeň (aktualizuje sa každý pondelok o polnoci). Faktor je percento času, po ktorý bol termo-pohon v prevádzke.

 

Zákazník si želá, aby som sa staral / starala o jeho systém. Chcel by mi poskytnúť prihlasovacie údaje, aby som sa mohol / mohla prihlásiť k jeho systému. Ako na to?

Koncový užívateľ má možnosť poskytnúť Vám prihlasovacie údaje, aby ste sa mohol / mohla prihlásiť do jeho systému.

 

 

Pomoc a podpora

Mám otázky týkajúce sa systému a toho, ako funguje. Kde môžem nájsť odpovede?

Informácie o systéme môžete získať z niekoľkých zdrojov:

app store

                 

google play

Obsahuje nápovedu pre každú možnosť v ponuke nastavení. Zároveň získate priamy prístup k inštalačným a prevádzkovým príručkám.

 

Systém nefunguje. Koho mám kontaktovať?

Prosím kontaktujte svojho inštalatéra alebo technickú podporu.

 

Kde získam informácie ohľadom aplikácie Uponor Smatrix Pulse?

Aplikácia Uponor Smatrix Pulse sa ľahko ovláda.
Proces inštalácie je v sprievodcovi znázornený krok za krokom a všetky možnosti nastavenia sú vysvetlené v pomocníkovi aplikácie.

 

Mám otázky ohľadom účtu Uponor. Koho môžem kontaktovať?

Prosím, kontaktujte najbližšiu pobočku Uponor alebo využite kontaktný formulár v aplikácii Uponor Smatrix Pulse.

 

 

 

Mám otázky ohľadom účtu Amazon alebo Google. Koho môžem kontaktovať?

V prípade otázok týkajúce sa produktov Amazon a / alebo Google by mal zákazník kontaktovať priamo spoločnosť Amazon a / alebo Google.
Pokiaľ sa jedná o otázku ohľadom hlasového asistenta, skontrolujte prosím nastavenie v aplikácii Uponor Smatrix Pulse.

 

Mám problémy s pripojením (Wi-Fi / Internet). Ako mám postupovať?

Najprv si skúste skontrolovať, či sa jedná o problém s prístupom k internetu (prezeranie webových stránok) alebo nesprávne fungovanie routera.

- Pokiaľ nie je prístup k internetu, router treba reštartovať a ak problém pretrváva, bude nevyhnutné kontaktovať poskytovateľa internetových služieb.
- Ak pripojenie k internetu funguje, ale nemáte prístup k systému Uponor Smatrix Pulse, postupujte nasledovne:
1. Reštartovať regulátor (zapnúť / vypnúť).
2. Reštartovať router.
3. Premiestniť komunikačný modul (v prípade problémov s pripojením).
4. Namiesto bezdrôtového pripojenia (Wi-Fi) môže skúsiť použiť Ethernet kábel.

 

Chcem použiť iné termostaty. Môžem ich vymeniť? Aké termostaty môžem použiť?

Môžete použiť akékoľvek termostaty Uponor Smatrix - ako drôtové, tak bezdrôtové. (Poznámka: V jednom systéme nemožno použiť spolu drôtové aj bezdrôtové typy termostatov).

 

 

Bezpečnosť

Je systém bezpečný?

Uponor Smatrix Pulse komunikuje s Uponor Cloudom pomocou zabezpečeného pripojenia VPN. Integrita používateľského účtu je chránená dvojfázovým overením.


Naviac je systém nepretržite monitorovaný aktívnym tímom bezpečnostných expertov, ktorí prípadné problémy s bezpečnosťou bezodkladne rieši.

 

 

 

Aká systémová nastavenia dokážem zmeniť?

Pomocou aplikácie Uponor Smatrix Pulse možno zmeniť všetky nastavenia, ktoré sú na to určené.

Môžete zmeniť nastavenia konfigurácie, napríklad konfiguráciu chladiaceho systému (podlahové chladenie a chladenie fancoilami, podlahové chladenie a stropné 4-rúrkové chladenie), priradiť konfiguráciu relé (obehové čerpadlo, prepínač vykurovania / chladenia, alebo kotol / chladič), a nakonfigurovať všeobecný vstup (prepínač Home / Away alebo alarm).

Rovnako možno zmeniť nastavenie samotných funkcií, ako sú požadované teploty, režim Mimo domova (ak ste pripojení ku Cloudu), názvy jednotlivých zónových regulátorov, názvy miestností a ďalšie.