Uponor kvalita vody

Kvalita vody začína správnym návrhom

Kvalita vody

Hygiena a kvalita pitnej vody v rozvodoch vody je našou zodpovednosťou

Hygiena je veda o ochrane pred chorobami, baktériami legionella a ochrane a upevňovaní zdravia. Hygiena pitnej vody znamená bezpečnú vodu z vodovodu, ktorá nepredstavuje žiadne významné riziko pre zdravie počas celej životnosti spotreby, ako je definované v pokynoch.

Pitná voda je najdôležitejším prvkom života. Zaistenie toho, že zostane v hygienicky bezchybnom stave (kvalita vody) – v celom rozsahu od hlavného rozvodu až po výtokové miesto – je našou zodpovednosťou, preto podporujeme projektantov, inštalatérov a správcovské spoločnosti.

Uponor – kontrola hygieny (Uponor – hygienická logika) je systém distribúcie pitnej vody, ktorý zabezpečí jej vynikajúce vlastnosti z hľadiska hygieny – decentralizovanou prípravou teplej vody systémom “okruhovej” inštalácie a s tým spojené automatické prepláchnutie potrubia, aby sa eliminovala stagnácia vody. 

Kvalita pitnej vody - kľúčové pravidlá na zabezpečenie dobrej kvality pitnej vody

Aby sa zabránilo tvorbe biofilmu, je potrebné navrhnúť čo možno najkratšie trasy rozvodov pitnej vody. S bytovými stanicami tepla je príprava teplej vody riešená okamžite podľa požiadavky.
Logika hygieny Uponor - horúca voda
Studená voda by mala mať menej ako 25 °C.
Teplá voda by mala mať viacej ako 55 °C.
Technológia a konštrukčné metódy potrubia Uponor pomáhajú udržiavať teplotu vody pod 25 °C a zabraňujú zahrievaniu v prívodnom potrubí studenej vody.
 
Hygiena pitnej vody, návrhovanie – udržujte správnu teplotu

Inštalácie zásobovania pitnou vodou sa musia plánovať tak, aby sa zabezpečila dostatočná výmena vody každých 72 hodín/minimálne každých 7 dní. Okruhové inštalácie Uponor a automatické preplachovacie jednotky pomáhajú udržiavať prúdenie vody a neustále zabraňujú vzniku stagnácie.

Navrhovanie hygieny pitnej vody – voda musí cirkulovať

Čo je Legionárska choroba (Legionelóza)?

Vedeli ste, že tento rok spôsobia ochorenia súvisiace s vodou viac ako 656 097 úmrtí? Hoci väčšinu prípadov mnohí odborníci riadne nenahlásia, najnebezpečnejšou infekciou súvisiacou s vodou je legionárska choroba. Túto chorobu spôsobuje množenie nebezpečných baktérií Legionella v kontaminovanej vode. Úmrtnosť sa u infikovaných pacientov pohybuje v rozsahu od 10 % do 15 %. Zistite viac:

Informačný list o Legionárskej chorobe

Kvalita vody a smernica EÚ o ochrane pitnej vody

Čo to znamená pre Vaše rozvody pitnej vody?

Európska únia má za sebou dlhú históriu politiky v oblasti pitnej vody, ktorá zaručuje, že voda určená na ľudskú spotrebu sa môže bezpečne konzumovať na celom kontinente. Teraz EÚ sprísnila smernicu o pitnej vode s cieľom zlepšiť prístup k vode pre všetkých, vylepšiť hygienické normy pre pitnú vodu a zvýšiť transparentnosť pre všetkých spotrebiteľov. Kvalita pitnej vody musí byť preto kontrolovaná normami založenými na najnovších vedeckých poznatkoch a mala by sa účinne a efektívne monitorovať. Spotrebitelia v celej EÚ by okrem toho mali dostať primerané, včasné a náležité informácie o svojej hygiene pitnej vody.
Prečítajte si viac
EU directive

Hygiena pitnej vody od návrhu, inštalácie až po monitorovanie

Poskytneme vám podrobné znalosti o dodržiavaní právnych noriem týkajúcich sa pitnej vody, ponúkame vám podporu služby návrhu pre HSE a BIM a pozývame vás na školenia o systémoch pitnej vody v akadémii Uponor.

Kvalita vody - zistite viac informácií o hygiene pitnej vody v brožúrach

D16FF13AB5DD475EA540D7C2B83C841B

Systém Uponor riadenie hygieny

Správa nezávislého certifikovaného odborníka na hygienu pitnej vody (v anglickom jazyku).

PDF 3.83MB
18B227B465CC40DF8CFDEBFD7D6D1D56

Uponor riadenie hygieny

Marketingová brožúra (v anglickom jazyku).

Prečítajte si viac o princípe Uponor a riešeniach Hygiene Logic
PDF 1.55MB
FCA498E779B34D48A7A0ED19562D3C0D

Uponor riadenie hygieny - referencie Leitradlofts

Referencie použitia Uponor systému (v anglickom jazyku).

PDF 3.52MB