Uponor TechCON 9.0

Podpora projektov (Softvér)

TechCON - tabuľková a grafická verzia

Software TechCON 9.0 od spoločnosti Uponor

TechCON je moderný grafický výpočtový software určený na návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania / chladenia pre operačné systémy Windows. Je tvorený z viacerých navzájom prepojených programových modulov, napr.: tepelné straty, ústredné vykurovanie (ústredné kúrenie), podlahové vykurovanie (podlahové kúrenie). Súčasťou programu je univerzálny modul Špecifikácia, ktorý spolupracuje s každým iným modulom.

Program rieši výpočet tepelných strát budov, spracovanie projektovej dokumentácie v 2D a 3D priestore, dimenzovanie vykurovacích sústav, hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav, výpočet podlahového vykurovania, stenového vykurovania/chladenia a záverečnú špecifikáciu prvkov spolu s celkovou cenovou kalkuláciou.

TechCON umožňuje načítať projekt vo formátoch DWG a DXF, z ktorého vytvorí "slepú matricu" vynechaním kótovacích a odkazových čiar. Nakoľko je DXF univerzálny formát pre CAD, môže projektant do TechCONu načítať projekt z ľubovoľného iného CAD systému. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov HTML a XLS.

Vo výslednej špecifikácii program napočíta počty navrhnutých prvkov priamo z projektu. Počty je možné meniť, pridávať ďalšie výrobky a upravovať ceny.

TechCON obsahuje komplexnú databázu Uponor výrobkov.

Grafická verzia
Uponor TechCON 9.0

TechCON 9.0 od spoločnosti Uponor - grafická verzia

 • Rôzne typy inštalácií, potrubí a fixačných metód
 • Automatický alebo manuálny výpočtový mód
 • Výstupná teplota zo zdroja môže byť zvolená užívateľom, alebo vypočítaná programom
 • Automatický výpočet rozostupov potrubí alebo ručné nastavenie pre každú miestnosť
 • Tepelné straty môžu byť prednastavené priemernou hodnotou, alebo nastavené pre každú miestnosť jednotlivo
 • Systém bezkáblovej regulácie 
 • Môžete si vytvoriť cenovú ponuku
 • Kalkuláciu je možné uložiť na pevný disk počítača a môže byť kedykoľvek upravená
 • Pri dostupnosti novej verzie je program automaticky aktualizovaný

Vyplňte formulár nižšie a získajte grafickú verziu.

Tabuľková verzia
TechCON TD 7.0

TechCON od spoločnosti Uponor - tabuľková verzia

 • Rôzne druhy inštalácií, rúrok a spôsobov fixácie
 • Automatický alebo manuálny výpočet
 • Teplota dodávky vody vyrátaná alebo zadaná užívateľom
 • Rozstup rúrok vyrátaný alebo manuálne definovaný užívateľom pre každú miestnosť
 • Tepelné straty preddefinované ako priemerné hodnoty alebo manuálne definované užívateľom pre každú miestnosť
 • Bezdrôtové alebo káblové systémy regulácie 
 • Cenové ponuky môžu byť automaticky vygenerované
 • Výpočet sa uloží na disk a je modifikovateľný 
 • Automatická aktualizácia softvéru ak je k dispozícii nová verzia
Stiahnite si tabuľkovú verziu TU
Pre zaslanie prosím vyplňte tieto položky.

Položky označené (*) sú povinné