Uponor software

Sofistikované softvérové riešenia pre efektívnejšie projektovanie

Podpora projektov (Softvér)

Uponor ponúka softvérové balíky pre rýchly výpočet až po software založený na CAD v najvyššej kvalite.  Može byť použitý pre výpočet potreby tepla, návrh rozvodov sietí pre pitnú vodu a pod.

Software Uponor umožňuje vypočítať ľahko, rýchlo a efektívne bez ohľadu na typ alebo povrch podlahy.

Underfloor heating/cooling calculation program

Uponor UPOQUICK 2.0

Upoquick kalkulačka je jednoduchá prepočítavacia kalkulačka pre návrh dimenzie potrubia.  Je to výborná pomôcka pre rýchle overenie si správnosti navrhnutej dimenzie v závislosti od teplotného spádu, tlakovej straty či prietoku pre dodanie požadovaného výkonu do systému podlahového vykurovania.  Software je možné získať po vyplnení registračného formulára.

Stiahnuť
Uponor software