Uponor software

Podpora projektov (Softvér)

TechCON - tabuľková a grafická verzia

Software TechCON tabuľková a grafická verzia

TechCON 8.0-UPONOR - grafická verzia

TechCON 8.0-UPONOR - grafická verzia


TechCon® je moderný grafický výpočtový softvér určený pre návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania. Týmto softvérom vykonáte výpočet tepelných strát objektu, nadimenzujete a hydraulicky vyregulujete vykurovaciu sústavu (vykurovacie telesá, podlahové vykurovanie) a navrhnete rozvody vnútornej kanalizácie a rozvody vody. Dokumentáciu je možné spracovať ako v 2D, tak v 3D priestore.
Program vyšpecifikuje všetky prvky a vytvorí cenovú ponuku.

Program umožňuje načítať projekty vo formátoch DWG alebo DXF. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru formátu DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov formátu HTML a XLS.

TechCON TD 7.0-UPONOR - tabuľková verzia

TechCON TD 7.0-UPONOR - tabuľková verzia


TechCON TD je tabuľkový softvér vytvorený pre výpočet výkonu plošného sálavého vykurovania a chladenia. Užívateľ si vyberie potrebný systém inštalácie Uponor ako je napríklad systém Classic – pokládka na kari sieť pomocou príchytiek, systém Tacker – flexibilná pokládka rúrok alebo akýkoľvek iný zo systémov plošného vykurovania a chladenia, je potrebné zadať priemer rúrky, definovať tepelné straty v každej miestnosti a charakteristiku miestnosti ako je podlahová krytina, teplota, dopojovacie dĺžky jednotlivých okruhov k rozdeľovaču a softvér mu automaticky vyráta požadované údaje.

Softvér vypočíta minimum potrebnej teploty dodávky vody, vzdialenosť medzi rúrkami a potrebný počet okruhov pre všetky miestnosti, rovnako ako aj nastavenie pre zberače prúdu, pokles tlaku a špecifikácie materiálu s popisom. Pokročilejší užívatelia si môžu zvoliť aj manuálny režim výpočtu, napríklad, vytvoriť zvláštne podlahové konštrukcie, nastaviť teplotu dodávky vody, šírku rúrok a vypočítať výkon pre plošné sálavé chladenie.


Demo video TechCON TD

Pozrite si demo video softvéru.
TechCON TD 7.0

Hlavné výhody

 • Rôzne druhy inštalácií, rúrok a spôsobov fixácie
 • Automatický alebo manuálny výpočet
 • Teplota dodávky vody vyrátaná alebo zadaná užívateľom
 • Rozstup rúrok vyrátaný alebo manuálne definovaný užívateľom pre každú miestnosť
 • Tepelné straty preddefinované ako priemerné hodnoty alebo manuálne definované užívateľom pre každú miestnosť
 • Bezdrôtové alebo káblové systémy regulácie 
 • Cenové ponuky môžu byť automaticky vygenerované
 • Výpočet sa uloží na disk a je modifikovateľný 
 • Automatická aktualizácia softvéru ak je k dispozícii nová verzia
Download TechCON 7.0TD-UPONOR - tabuľková verzia

Dokumentácia

Dokumentácia

Upo TechCON TD 70 manual EN

Uponor manual

Príručka krok za krokom:

 • Údaje o projekte a podlaží
 • Miestnosti
 • Rozdelovače
 • Napájacie potrubie vetiev obvodu
 • Výpočet
 • Špecifikácia
PDF 2.73MB