Uponor software

Sofistikované softvérové riešenia pre efektívnejšie projektovanie

Podpora projektov (Softvér)

Uponor ponúka softvérové balíky pre rýchly výpočet až po software založený na CAD v najvyššej kvalite.  Može byť použitý pre výpočet potreby tepla, návrh rozvodov sietí pre pitnú vodu a pod.

Software Uponor umožňuje vypočítať ľahko, rýchlo a efektívne bez ohľadu na typ alebo povrch podlahy.

Uponor UPOQUICK 2.0

Upoquick kalkulačka je jednoduchá prepočítavacia kalkulačka pre návrh dimenzie potrubia.  Je to výborná pomôcka pre rýchle overenie si správnosti navrhnutej dimenzie v závislosti od teplotného spádu, tlakovej straty či prietoku pre dodanie požadovaného výkonu do systému podlahového vykurovania.  Software je možné získať po vyplnení registračného formulára.

Upoquick stiahnete TU (nepotrebujete inštalovať)
Uponor software