Uponor software

Podpora projektov (Softvér)

TechCON - tabuľková a grafická verzia

Software TechCON tabuľková a grafická verzia

TechCON 8.0-UPONOR - grafická verzia

TechCON 8.0-UPONOR - grafická verzia


TechCon® je moderný grafický výpočtový softvér určený pre návrh a spracovanie projektov ústredného vykurovania. Týmto softvérom vykonáte výpočet tepelných strát objektu, nadimenzujete a hydraulicky vyregulujete vykurovaciu sústavu (vykurovacie telesá, podlahové vykurovanie) a navrhnete rozvody vnútornej kanalizácie a rozvody vody. Dokumentáciu je možné spracovať ako v 2D, tak v 3D priestore.
Program vyšpecifikuje všetky prvky a vytvorí cenovú ponuku.

Program umožňuje načítať projekty vo formátoch DWG alebo DXF. Výsledný projekt je možné exportovať do súboru formátu DXF, výpočty a špecifikáciu do súborov formátu HTML a XLS.

Software TechCON 8,0

Hlavné výhody

 • Rôzne typy inštalácií, potrubí a fixačných metód
 • Automatický alebo manuálny výpočtový mód
 • Výstupná teplota zo zdroja môže byť zvolená užívateľom, alebo vypočítaná programom
 • Automatický výpočet rozostupov potrubí alebo ručné nastavenie pre každú miestnosť
 • Tepelné straty môžu byť prednastavené priemernou hodnotou, alebo nastavené pre každú miestnosť jednotlivo
 • Systém bezkáblovej regulácie 
 • Môžete si vytvoriť cenovú ponuku
 • Kalkuláciu je možné uložiť na pevný disk počítača a môže byť kedykoľvek upravená
 • Pri dostupnosti novej verzie je program automaticky aktualizovaný
Download TechCON 8.0 - UPONOR - grafická verzia
TechCON TD 7.0-UPONOR - tabuľková verzia

TechCON TD 7.0-UPONOR - tabuľková verzia


TechCON TD je tabuľkový softvér vytvorený pre výpočet výkonu plošného sálavého vykurovania a chladenia. Užívateľ si vyberie potrebný systém inštalácie Uponor ako je napríklad systém Classic – pokládka na kari sieť pomocou príchytiek, systém Tacker – flexibilná pokládka rúrok alebo akýkoľvek iný zo systémov plošného vykurovania a chladenia, je potrebné zadať priemer rúrky, definovať tepelné straty v každej miestnosti a charakteristiku miestnosti ako je podlahová krytina, teplota, dopojovacie dĺžky jednotlivých okruhov k rozdeľovaču a softvér mu automaticky vyráta požadované údaje.

Softvér vypočíta minimum potrebnej teploty dodávky vody, vzdialenosť medzi rúrkami a potrebný počet okruhov pre všetky miestnosti, rovnako ako aj nastavenie pre zberače prúdu, pokles tlaku a špecifikácie materiálu s popisom. Pokročilejší užívatelia si môžu zvoliť aj manuálny režim výpočtu, napríklad, vytvoriť zvláštne podlahové konštrukcie, nastaviť teplotu dodávky vody, šírku rúrok a vypočítať výkon pre plošné sálavé chladenie.


Demo video TechCON TD

Pozrite si demo video softvéru.
TechCON TD 7.0

Hlavné výhody

 • Rôzne druhy inštalácií, rúrok a spôsobov fixácie
 • Automatický alebo manuálny výpočet
 • Teplota dodávky vody vyrátaná alebo zadaná užívateľom
 • Rozstup rúrok vyrátaný alebo manuálne definovaný užívateľom pre každú miestnosť
 • Tepelné straty preddefinované ako priemerné hodnoty alebo manuálne definované užívateľom pre každú miestnosť
 • Bezdrôtové alebo káblové systémy regulácie 
 • Cenové ponuky môžu byť automaticky vygenerované
 • Výpočet sa uloží na disk a je modifikovateľný 
 • Automatická aktualizácia softvéru ak je k dispozícii nová verzia
Download TechCON 7.0TD-UPONOR - tabuľková verzia
Pre zaslanie prosím vyplňte tieto položky.

Položky označené (*) sú povinné