uponor finska

Spoločnosť Uponor: Fínske korene – celosvetové pôsobenie

Spoločnosť

Spoločnosť Uponor dosiahla sto rokov skúseností v roku 2018

Uponor je spoločnosťou s kótovanými akciami s hlavným sídlom vo fínskom meste Vantaa a vo svete pôsobí už viac ako sto rokov. Spoločnosť Uponor je celosvetovým poskytovateľom systémov a riešení v oblasti dodávok hygienicky čistej pitnej vody, energeticky efektívneho vykurovania a chladenia, ako aj spoľahlivej infraštruktúry. Spoločnosť je aktívna na rozličných trhoch v oblastiach stavebníctva –od obytných a komerčných stavieb, po priemysel a stavebné inžinierstvo. Produkty spoločnosti Uponor môžu zákazníci nájsť vo viac ako 100 krajinách. Poskytujú hygienicky čistú pitnú vodu, ako aj energeticky účinné vykurovanie a chladenie. Spoločnosť Uponor sa zaviazala k udržateľnosti a kladie si za cieľ spríjemňovať životy ľudí.

Váš partner Uponor

Dôvera tvorí základ akéhokoľvek úspešného partnerstva. To je základ, na ktorom môžeme stavať, v doslovnom aj prenesenom význame. Dôveru vytvárame spoločne s našimi partnermi: zákazníci, potenciálni zákazníci a dodávatelia. Vytvárame to spoločnými vedomosťami, kvalitnými a udržateľnými výsledkami.

Presne tak to robíme už viac ako sto rokov.

Spoločnosť Uponor v skratke

uponor fakty a čísla

Viac informácií o obchodnom rozvoji spoločnosti Uponor na celom svete nájdete tu.

Informácie o spoločnosti Uponor v Nemecku nájdete tu.