Novinky Uponor

Novinky

Systém Ecoflex

Flexibilný predizolovaný potrubný systém Ecoflex - racionálna voľba pre investora

Rýchla a jednoduchá inštalácia, spoľahlivosť a životnosť - to sú podľa odborníkov hlavné výhody flexibilných predizolovaných potrubných systémov. Nemenej dôležitá výhoda počas prípravy výstavby energeticky úsporných budov je minimalizácia energetických strát a možnosť využitia alternatívnych zdrojov energie. Ľudia, ktorí vedia, čo znamená zmrznuté alebo prasknuté potrubie, dokážu oceniť fakt, že plastové predizolované potrubia sú odolnejšie voči chladu, nemajú vplyv na kvalitu vody, sú odolné voči korózií a erózii a montujú sa bez pripojovacej spojky či kompenzátorov.

Riešenie ako pre priemyselné budovy, tak aj pre individuálne bývanie.


Pri pohľade na celý rad technických riešení, je možné konštatovať, že vylepšené metódy prenosu tepla sú kľúčové pre zabezpečenie spoľahlivého tepelného prevedenia budovy a efektívneho fungovania systému. Moderné lokálne distribučné systémy založené na izolovaných potrubiach musia spĺňať najvyššie požiadavky na bezpečnosť, spoľahlivosť, životnosť a výkon. Navyše, chladiace systémy sa stávajú čoraz dôležitejšími v komerčných a priemyselných objektoch. 

Flexibilný predizolovaný systém potrubia „Ecoflex" spoločnosti „Uponor" je použitý na dodávku teplej a studenej vody a vykurovania a chladenia objektov. Skladá sa zo súboru jedného, dvoch alebo štyroch rúr v jednom plášti a všetkého potrebného príslušenstva – T-kusov, prípojok, koncových prvkov izolačných sád, atď. 

Zvyčajne sú miestne rozvody tepla v priemyselných objektoch namontované pod stropom objektu, a keďže takéto riešenia majú negatívny dopad na stavebnú konštrukciu, je takisto potrebné riešiť problém spoľahlivosti pripojovacích miest. Spoločnosť „Uponor" ponúka toto riešenie pomocou flexibilných potrubí „Ecoflex Thermo". Miestne rozvody tepla sú uložené pod zemou, keďže takéto riešenie je spoľahlivejšie a vyžaduje kratšie potrubie. Takisto je dôležité, že znižuje náročnosť prác pre inštalatérov, vďaka tomu, že toto potrubie nevyžaduje špeciálne náradie. Plastové rúry, na rozdiel od kovových, nevyžadujú zváranie alebo dodatočnú izoláciu.

Menší polomer ohybu izolovaných rúr „Uponor" uľahčuje pokládku potrubia, keďže sa ľahšie vyhýbajú prekážkam alebo rohom a nevyžadujú hlboké priekopy a ľahšie sa spájajú s prípojkami budov. „Cibuľovitá“ štruktúra izolácie  umožňuje rýchlejšiu montáž a nižšie náklady.

Sortiment

Atribút dobrého potrubného systému - univerzálnosť. Systém sa skladá z niekoľkých málo dielov, ale je možné ho použiť v rôznych oblastiach. Sortiment izolovaných potrubí „Uponor" obsahuje systémy na dodávku pitnej vody do odľahlých a riedko osídlených oblastí, osamostatnených objektov alebo fariem. Sortiment výrobkov je rozdelený do 4 kategórií: rúry „Thermo", rúry „Aqua", rúry „Quattro", rúry „Supra Plus".

Potrubie „Uponor Ecoflex Aqua", navrhnuté pre externé systémy zásobovania teplou vodou, sa skladá z jednej alebo dvoch rúr v plášti - dodávka a cirkulácia. V prípade potreby väčšieho priemeru potrubia je nutné položiť dve oddelené rúry. 

Potrubie „Uponor Ecoflex Thermo", navrhnuté pre systémy na zásobovanie vykurovacej vody, sa skladá z jednej alebo dvoch (dodávka a odvod) rúr v jednom plášti. Tieto rúry sú vybavené difúznou kyslíkovou bariérou, ktorá chráni proti korózii. Unikátna štruktúra rúr - flexibilný zvlnený povrch a vrstvené prevedenie pomáha predchádzať stratám energie a pomáha vydržať vysoké zaťaženie a tlak zeminy. 

Potrubie „Uponor Ecoflex Quattro" na vykurovanie a dodávku teplej vody. Vykurovacie potrubie vybavené difúznou kyslíkovou bariérou. Izolované potrubie „Uponor Ecoflex Quattro" je zložené zo štyroch sekcií: dve rúry na prenos tepla a ďalšie dve na teplú úžitkovú vodu. Všetky izolované potrubia obsahujú systém spontánnej kompenzácie tepelného predĺženia. 

Flexibilne izolovaný potrubný systém „Uponor Ecoflex Supra Plus" navrhnutý na zásobovanie studenou pitnou vodou je obzvlášť odolný voči účinkom okolitého prostredia. Kábel chrániaci proti mrazu chráni pitnú vodu proti zamrznutiu pomocou špeciálnych senzorov. Systém je možné ovládať pomocou termostatu alebo časovača, a tým ušetriť až 50% nákladov na energie potrebných na udržiavanie systému. Podľa odborníkov, je rozumné vybrať systémy s dvomi alebo štyrmi rúrami v plášti. Najnižšia tepelná strata je dosiahnutá pri používaní produktov „Uponor Ecoflex Quattro", ktoré sú obzvlášť vhodné pre dvojdomy a nízkopodlažné bytové objekty. 

Flexibilný predizolovaný potrubný systém je možné používať po viac než 50 rokov. Potrubie je dodávané v dĺžke 100 až 200 metrov, a preto je možné pokladať dlhšie úseky bez akýchkoľvek spojov. Flexibilný potrubný systém takisto uľahčuje prácu projektantom - výkopok je možné navrhnúť podľa okolitých podmienok. 

„Prečo je na Slovensku vykurovacia a teplá voda z kotolne stále dodávaná pomocou kovových rúr? Dôvodom môže byť finančná zotrvačnosť, kvôli ktorej je ťažké prijať nové inovácie, či takisto aj nedostatok vedomostí alebo v extrémnych prípadoch aj nedostatok pragmatických výpočtov: údržba a tradičné kovové potrubie je komplexnejšie, potrubie musí byť menené v prípade korózie a pod., a preto toto rozhodnutie zaručuje permanentné pracovné príležitosti a zisky niektorých firiem. Samozrejme je pochopiteľné, že každý prípad je nutné vyhodnotiť samostatne, keďže plastové izolované potrubie nie je možné použiť v teplotách nad 95°C alebo pri potrebe väčšieho priemeru potrubia nad 125mm."Izolované potrubia - kombinácia spoľahlivosti a racionality

Spoločnosti, ktoré ponúkajú inštalačné služby pre inžinierske systémy, ako prví upozorňujú na jednoduchú a rýchlu montáž flexibilných izolovaných potrubí, ktorá naozaj uľahčí prácu inštalatérom. Nemusia izolovať rúry, montovať vonkajšiu ochrannú vrstvu alebo kontrolovať či nedošlo k poškodeniu potrubia počas montáže. Aj v prípade, že je nutné vykonať dodatočnú montáž potrubia, ochranná vrstva je dostatočná na ich ochranu pred poškodením. Zatiaľ čo položené kovové rúry musia byť okrem iného pokryté ochrannou vrstvou proti korózii, izoláciou a dodatočnou konštrukciou chrániacou rúry voči poškodeniu. Po dlhú dobu boli kovové rúry pokladané v železobetónových kanáloch.

Flexibilné izolované potrubné systémy sú obvykle montované vo viacpodlažných priemyselných a skladových objektoch. Takisto sa využívajú, ak je kotolňa umiestnená v hlavnej budove a je nutné čerpať teplú vodu do blízkej záhrady alebo sauny. Odborník je presvedčený, že takéto potrubné systémy dobre slúžia pri renovácii budov. Kalkulačka Ecoflex - nástroj pre výpočet potrubia a príslušenstva

Spoločnosť „Uponor" neustále pracuje na skvalitňovaní systémov a vytváraní inovácií a služieb, ktoré by uľahčili prácu svojich partnerov. 

Z toho dôvodu bola navrhnutá kalkulačka na výpočet izolovaného potrubia a príslušenstva systému.

Používanie kalkulačky je veľmi jednoduché, stačí ak zadáte niektoré z údajov a zobrazí sa Vám zoznam nevyhnutných častí systému, potrebné množstvá a odporúčaná cena.

Izolované potrubie „Uponor Ecoflex" má širokú škálu použitia, od priemyselných až po obytné objekty - vykurovacie a chladiace systémy a systémy na dodávku pitnej vody môžu byť využité pre rozsiahle komplexy, ako sú školy, nemocnice, hotely, rezorty, či priemyselné budovy. Toto riešenie je možné použiť pre systémy topiace ľad a sneh. Takisto je vhodnou voľbou  pre rekonštrukcie. 

Menej problémov, úspora energie a dostupnosť vo vzdialených lokalitách (systém bol použitý vo výskumných laboratóriách na Antarktíde!). – to všetko je možné vďaka „Uponor".