Novinky Uponor

Novinky

Uľahčite si prácu so softvérom UFH od Uponor!

TechCON TD 7.0-UPONOR

Ide o tabuľkový softvér vytvorený pre výpočet výkonu plošného sálavého vykurovania a chladenia. Užívateľ si vyberie potrebný systém zo systémov plošného vykurovania a chladenia, potom je potrebné zadať priemer rúrky, definovať tepelné straty v každej miestnosti a charakteristiku miestnosti ako je podlahová krytina, teplota, dopojovacie dĺžky jednotlivých okruhov k rozdeľovaču a softvér mu automaticky vyráta požadované údaje.

Softvér vypočíta teplotu vykurovacej vody, rozteč rúrok a potrebný počet okruhov pre jednotlivé miestnosti, rovnako ako aj nastavenie prietokov jednotlivých okruhov a špecifikáciu materiálu s popisom. Pokročilejší užívatelia si môžu zvoliť aj manuálny režim výpočtu, vytvoriť nové podlahové konštrukcie, nastaviť teplotu vykurovacej vody, dimenziu rúrok a vypočítať výkon pre plošné sálavé chladenie.

Hlavné výhody

  • Rôzne druhy inštalácií, rúrok a spôsobov fixácie
  • Automatický alebo manuálny výpočet
  • Teplota vykurovacej vody vyrátaná alebo zadaná užívateľom
  • Rozstup rúrok vyrátaný alebo manuálne definovaný užívateľom pre každú miestnosť
  • Tepelné straty preddefinované ako priemerné hodnoty alebo manuálne definované užívateľom pre každú miestnosť
  • Bezdrôtové alebo káblové systémy regulácie
  • Automatické generovanie cenovej ponuky
  • Výpočet sa uloží na disk a je možné s ním dodatočne pracovať
  • Automatická aktualizácia softvéru ak je k dispozícii nová verzia

Softvér je vytvorený pre cieľovú skupinu užívateľov akými sú projektanti, inštalatéri a veľkoobchody.