Uponorin ratkaisut eri rakennuskohteisiin

Systémové riešenia pre budovy

Hygiena, pohodlie a energetická efektívnosť pre každú budovu

Jednotlivé budovy sa líšia z hľadiska rozloženia, dizajnu a účelu použitia. Riešenia spoločnosti Uponor v oblasti hospodárenia s energiou, vykurovania, potrubných inštalácií a klimatizácie sú rovnako individuálne ako samotné budovy.

Obyvatelia rodinných domov potrebujú príjemné životné podmienky a bezpečnú dodávku pitnej vody. Majiteľov bytových domov a hotelov zaujímajú vysokokvalitné a energeticky efektívne technológie v budovách a súvisiace náklady na údržbu, ktoré by mali byť čo najnižšie.

Veľa ľudí strávi väčšinu dňa v kancelárskych budovách. Príjemná teplota v miestnosti je dôležitým faktorom, ktorý im umožňuje pracovať efektívne. Spoločnosť Uponor si uvedomuje, že riešenia vykurovania a chladenia zohrávajú v tejto oblasti kľúčovú úlohu.

Vykurovanie, chladenie alebo dodávky pitnej vody do športovísk a priemyselných budov sa dlhý čas považovali za veľmi energeticky náročné a drahé. V oblastiach, akými sú klimatizačná technológia a riešenia vykurovania, spoločnosť Uponor našla riešenia umožňujúce využitie energie z obnoviteľných zdrojov alebo odpadového tepla z priemyselných výrobných procesov v záujme úspory nákladov.

 

uponor rodinka v rodinnom dome

Potešenie z príjemných životných podmienok v rodinných domoch

 • Inštalácie spoločnosti Uponor do budov sú vhodné pre nové stavebné projekty a rekonštrukcie
 • Rovnomerná distribúcia teploty v miestnosti
 • Nižšie požiadavky na energiu vďaka efektívnemu technickému vybaveniu budov
 • Ideálne pre obnoviteľné zdroje energie
 • Najmodernejšie riešenia pre dodávku pitnej vody zaručujú hygienu
Viac informácií

Riešenia pre bytové domy – spoľahlivosť a efektívnosť

 • Efektívna domová inštalácia predstavuje dlhodobú investíciu
 • Udržateľné a energeticky efektívne riešenia
 • Hygienické zásobovanie pitnou vodou
 • Správne hospodárenie s energiou môže znížiť primárnu spotrebu energie o 25 %
 • Technické zariadenia budov, vhodné pre nové stavebné projekty a rekonštrukcie
Viac informácií
uponor viacpodlažný dom
uponor administratívna budova

Udržateľná technológia pre kancelárske budovy

 • Investovanie do dodávateľskej technológie je kľúčom k produktívnemu pracovnému prostrediu
 • Atraktívnosť budov sa zvyšuje prostredníctvom optimálnej dodávanej technológie, a tým sa zároveň zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti
 • Riešenia sálavého vykurovania/chladenia využívajú povrchy v konštrukciách budov
 • Minimálna spotreba energie a maximálny komfort pri rozvodoch tepla Uponor
Viac informácií

Efektívne energetické koncepcie a technológie na reguláciu klímy pre priemyselné budovy

 • Energeticky efektívne riešenia pre sálavé vykurovanie a chladenie
 • Konštantná teplota a relatívna vlhkosť vzduchu na všetkých úrovniach v celej prevádzke
 • Vysoká efektívnosť a extrémne nízke náklady na údržbu a servis vďaka efektivite technických zariadení budov
 • Flexibilné použitie vďaka individuálnemu technickému vybaveniu budov
 • Návrh technického vybavenia budov od jedného zdroja
Viac informácií
uponor stavebné riešenie komperčná výstavba
uponor stavebné riešenie hotel

Hoteloví hostia môžu ovplyvňovať životné podmienky v miestnostiach, v ktorých sú ubytovaní

 • Uspokojenie potreby rôznych obyvateľov
 • Systémy dodávky pitnej vody spĺňajú doteraz najprísnejšie hygienické normy
 • Vykurovanie a chladenie je možné individuálne prispôsobiť v jednotlivých miestnostiach podľa dennej doby
 • Najmodernejšia technológia chladenia, vykurovania a domovej inštalácie
Viac informácií

Efektívne vybavenie budov určených na šport a rekreačné zaradenia

 • Vydržia ľubovoľné zaťaženie a nehrozí v nich nebezpečenstvo rozpojenia
 • Nízke náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu
 • Certifikácia DIN Certco pre všetky systémy a podlahové konštrukcie
 • Možno kombinovať s obnoviteľnými zdrojmi energie
Viac informácií
uponor športový areál stavebné riešenie